Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PROJEKTY - Polacy
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Losy Niezapomniane Polaków, którzy po wojnie osiedlili się na Warmii i Mazurach.

Szczegóły ankiet...
cień
Ankieta (Pl - 0006)
Baranowska Janina z domu Borkowska
ur. 24.10.1924
Wilno (ankietowana nie pamięta nazwy ulicy)
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [wspomnienia] [pliki do ankiety] [video do ankiety]
Ankieta w j.polskim
A. METRYKA ANKIETY
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
C. PRZESIEDLENIE
D. NOWE MIEJSCE
E. KONTAKTY Z UPA
F. INNE ZAGADNIENIA
G. UWAGI
 
A. METRYKA ANKIETY
1. Data wywiadu: 12.08.2010 2. Numer kolejny: Pl - 0006
3. Dane osobowe uczestnika /uczestników wywiadu: Baranowska Janina z domu Borkowska
wieś Okowizna
11-610 Pozezdrze
woj. warmińsko - mazurskie
4. Data urodzenia: 24.10.1924 5. Miejsce urodzenia: Wilno (ankietowana nie pamięta nazwy ulicy)
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1.1. Miejsce zamieszkania
przed 1945 r.:
Wilno. Potem, jak zaczęli bombardować Wilno i ciężko się zrobiło, to matka przeprowadziła się na wieś Poszyle do rodziców na gospodarstwo.
1.2. Miejsce zamieszkania
po 1945 r.:
PGR Okowizna, pow. Węgorzewo
2. Wyznanie: Rzymokatolickie.
3. Stan najbliższej rodziny przed przesiedleniem: Dwóch braci: Władysław (on mieszka w Pozezdrzu) i młodszy brat Edward (on nie żyje) i matka Jadwiga.
4. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało w Pana/Pani miejscowości przed 1945: Litwini, Białoruskie, Rosjanie, Żydów to było dużo.
5. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi? Tam ludzie dobrze żyli. Lepiej jak tutaj. Tam mieszkańcy byli jacyś tacy zgodni. I tak jeden drugiemu pomagali, radzili. W ogóle inne było życie.
C. PRZESIEDLENIE
1. Kiedy Panią/Pana wywieziono? 2. Kiedy Panią/Pana przywieziono?
3.1. Trasa przejazdu:
3.2. Trasa przejazdu (ewentualny opis rozszerzony):
4. Czy wiedział Pan/Pani dokąd jedzie?
5. Czy ktoś z Państwa rodziny wrócił w rodzinne strony?
6.1. Przywiezione przedmioty - RELIGIJNE:
6.2. Przywiezione przedmioty - CODZIENNEGO UŻYTKU:
6.3. Przywiezione przedmioty - OSOBISTE:
6.4. Przywiezione przedmioty - DOKUMENTY:
6.5. Przywiezione przedmioty - INNE:
7. Które z nich zachowały się do dziś?:
8. Czy mógłby Pan/Pani przekazać je lub część z nich na rzecz muzeum?:
9. Czy ukrył Pan/Pani jakieś przedmioty w miejscu skąd Panią/Pana wywieźli?:
D. NOWE MIEJSCE
1. Dokąd Państwa przesiedlono?:
2. Co Państwu przydzielono?:
3. Co Państwo zastaliście w nowym miejscu?:
4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali Państwo represje?:
5. Kiedy i gdzie zaczęliście Państwo uczęszczać do cerkwi?:
6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?:
7. Czy Pana/Pani dzieci znają język ukraiński?: brak danych
7.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczył?y:
7.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?:
8. Czy Pana/Pani wnuki znają język ukraiński?: brak danych
8.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?:
8.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?:
9. Czy posiadacie Państwo zdjęcia nowego miejsca?:
E. KONTAKTY Z UPA
1.1. Czy we wsi były kryjówki UPA?: brak odpowiedzi
1.2. Czy we wsi były kryjówki UPA (opis rozszerzony):?
2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do UPA?: brak odpowiedzi
3.1 Miałem kontakt z UPA:
3.2 Byłem członkiem UPA: brak odpowiedzi
3.3 Pomagałem/wspierałem UPA (dobrowolnie):
3.4 Ktoś z mojej rodziny był członkiem UPA:
4. Czy był Pan/Pani w posiadaniu broni przed przesiedleniem?:
5. Czy był Pan/Pani więziony?:
F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne: W Wigilię było inaczej. Wszyscy całą rodziną zbierali się do kupy. Życzenia składali jeden drugiemu. Nawet nie tylko, że swoja rodzina, ale też i sąsiedzi wszyscy. Tak już inaczej tam było trochę. Tam ludzie do kościoła chodzili, co niedziela. Tam i małe dzieci szli na piechotkę, buty w ręku, a pod kościołem się ubrali i do kościoła. Tu widzę młodzież nie chodzi tak. A tam chodzili od dziecka.
2. Czy odwiedzali Państwo rodzinne strony?:
3. Dlaczego nie wyjechali na Ukrainę?:
4. Co w życiu było najważniejsze?:
5. Dlaczego Was przesiedlili?:
G. UWAGI
1. Dodatkowe informacje: 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta українська
A. ОСНОВНІ ДАНІ
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Г. НОВЕ МІСЦЕ
Д. КОНТАКТИ З УПA
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 
A. ОСНОВНІ ДАНІ
1. Дата анкетування: 12.08.2010 2. Номер анкети: PL – 0006
3. Прізвище, ім’я, по-батькові: Барановська Яніна з дому Борковска
село Оковізна
11-610 Позездже
воєводство вармінсько- мазурське
4. Дата народження: 24.10.1924 5. Місце народження: Вільно (анкетована не пам’ятає вулиці)
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
1.1. Місце проживання до переселення:
1.2. Місце проживання до переселення:
2. Вік на момент переселення: 3. Віросповідання:
4. Кількість людей в родині на момент переселення: Двох братів: Владислав (живе в Позезджу) і Едвард (вже помер), та мати Ядвіґа.
5. Скільки осіб лишилося: 6. Скільки осіб переселено:
7. Скільки осіб пропало безвісти:
8. Скільки осіб іншої національності жило в селі: Литовці, білоруси, росіяни, жидів то справді було багато. 9. Стан відносин з ними: Добрими, там люди жили добре, краще ніж тут. Між мешкацями панувала злагода, одні одним допомагали, давали поради. Там взагалі було інше життя.
10. Опишіть залишений Вами маєток: Ми не мали своєї хати, коли ще з батьком ми були. Батько Вінценти помер у Вільні, там його й поховали. Працював бляхаром чи не бляхаром, якісь того типу роботи виконував. Мати була куховаркою в одного руського пана, готувала там. Важко було, в самому Вільні праці уже не було, життя не було, тому батьки пішли на господарку до моїх дідів. У Вільні я не ходила до школи, але ходила в селі, проте повних семи класів я не закінчила. То була польська школа. А потім то вже прийшли росіяни, і от з одного краю села навчали литовці, а на другому вчитель говорив по-руські (російськи). Я трохи ходила також до литовської школи, але коротко, коротко... Село називалося Пошилє, ґміна Жеша, повіт віленсько-троцький. І там був костел, в тій Жеші.
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
1. Коли Вас вивезли? 2. Коли Вас привезли?
3.1. Маршрут переїзду:
3.2. Маршрут переїзду:
4. Чи Ви знали куди їдете?
5. Чи хто-небудь з Вашої родини повернувся в рідні сторони?
6.1. Речі які Ви привезли з собою (Релігійні)?:
6.2. Речі які Ви привезли з собою (Побутового вжитку)?:
6.3. Речі які Ви привезли з собою (Речі особисті)?:
6.4. Речі які Ви привезли з собою (Документи)?:
6.5. Речі які Ви привезли з собою (Інші)?:
7. Які з них збереглися?
8. Чи могли б Ви передати їх (повністю або частково) для музею?
9. Чи заховали Ви які-небудь предмети в місті звідки Вас вивезли?
Г. НОВЕ МІСЦЕ
1. Куди Вас переселили?
2. Які умови Вам надали?
3. Яку картину Ви побачили на новому місці?
4. Чи зазнавали ви утисків на новому місці?
5. Де і коли ви почали відвідувати церкву?
6. Як склалася доля Ваших дітей та рідних?
7. Ваші діти знають українську мову?
7.1. Так - Де вивчили?
7.2. Ні - Чому?
8. Ваші онуки знають українську мову? немає відповіді
8.1. Так - Де вивчили?
8.2. Ні - Чому?
9. Чи є у Вас світлини нового місця?
Д. КОНТАКТИ З УПA
1.1. Чи в селі були криївки УПА? немає відповіді
1.2. Чи в селі були криївки УПА?
2. Яке Ваше ставлення до УПА? немає відповіді
3.1 Я контактував з УПА:
3.2 Я був у складі УПА: немає відповіді
3.3 Я допомагав/сприяв УПА (добровільно):
3.4 Хтось з моєї родини був у складі УПА:
4. Чи мали Ви зброю у період перед переселенням?
5. Чи перебували Ви під арештом?
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Звичаї втраченої батьківщини: На Святвечір все було інакше. Ціла родина збиралась до громади, складала побажання і не тільки собі, але також всім сусідам. Там все по- іншому було. Люди кожної неділі до костела ходили, навіть такі маленькі діточки пішки йшли. Черевички брали в руки, а при костелі одягали і заходили до середини. Тут молодь так не відвідує. Там ходили з малечого віку.
2. Чи відвідували Ви свою батьківщину?
3. Чому ви не виїхали в Україну?
4. Що в житті було головне?
5. Чому Вас переселили?
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інше: Переклад з польської Марусі Хомин
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta english
A. MAIN DETAILS
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
C. RESETTLEMENT
D. THE NEW PLACE
E. CONTACTS WITH UPA
F. ADDITIONAL INFORMATION
G. INFORMATION
 
A. MAIN DETAILS
1. Application Date: 04.09.2010 2. Application Reference Number:
3. Surname, Name, Paternal Name:


4. Date of Birth: 04.09.1910 5. Place of Birth:
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
1.1. Place of Residence before deportation:
1.2. Place of Residence before deportation (information):
2. Age at time of deportation: 3. Religion: dark
4. Number of family members at the time of deportation/ resettlement:
5. Number of family members left: 6. Number of family members deported:
7. Of which went missing:
8. Number of people of different nationalities resident in the village? 9. Inter-ethnic relations could be considered?
10. List your lost assets/property:
C. RESETTLEMENT
1. When were you deported? 2. When did you arrive?
3.1. Deportation Itinerary:
3.2. Deportation Itinerary (information):
4. Did you know where you were being deported to?
5. Have any of your relatives returned to your homeland?
6.1. What personal items did you take with you - Religious:
6.2. What personal items did you take with you - Household objects:
6.3. What personal items did you take with you - Personal belongings:
6.4. What personal items did you take with you - Documents:
6.5. What personal items did you take with you - Other:
7. Of these items, what is left?
8. Would you be prepared to donate these (in whole, or in part) to the museum?
9. Did you hide any of the items that you brought with you?
D. THE NEW PLACE
1. Where did they deport you to?
2. What amenities were you granted?
3. What did you see when you arrived at your new place of settlement?
4. Did you encounter any persecution?
5. Where & when did you start going to church?
6. How did your children fare?
7. Do your children know Ukrainian?
7.1. Yes - Where did they learn it?
7.2. No - Why?
8. Do your grandchildren know Ukrainian?
8.1. Yes - Where did they learn it?
8.2. No - Why?
9. Do you have photos of your new place of settlement/residence?
E. CONTACTS WITH UPA
1.1. Were there UPA bunkers in the village?
1.2. Were there UPA bunkers in the village (information)?
2. What is your view of UPA?
3.1 I contacted UPA:
3.2 I was part of UPA:
3.3 I helped/facilitated UPA (voluntarily):
3.4 Were any of your family in UPA?
4. Did you ever hold firearms before the period that you were deported?
5. Were you ever arrested?
F. ADDITIONAL INFORMATION
1. Lost customs/traditions of your homeland:
2. Have you visited your homeland?
3. Why did you not choose to live in Ukraine?
4. What was your priority in life?
5. Why were you deported/resettled?
G. INFORMATION
1. Information

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii. 
do góry ↑
Wspomnienia


Na tę chwilę brak jest w naszej bazie wspomnień osoby, której ankieta dotyczy.

 
do góry ↑
Pliki


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
VIDEO


„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2023

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
1 604 648
Dziś:
Днесь:
247