Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PROJEKTY - Ukraińcy
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Losy Niezapomniane wysiedlonych w ramach AKCJI „WISŁA”

Świadectwa przesiedleńców - szczegóły...
cień
Ankieta (0006)
Kryk Szymon, s. Paraskiewii i Piotra.
ur. 08.06.1925
Kobylnica Wołoska.
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [wspomnienia] [pliki do ankiety] [video do ankiety]
Ankieta w j.polskim
A. METRYKA ANKIETY
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
C. PRZESIEDLENIE
D. NOWE MIEJSCE
E. KONTAKTY Z UPA
F. INNE ZAGADNIENIA
G. UWAGI
 
A. METRYKA ANKIETY
1. Data wywiadu: 04.11.2008 2. Numer kolejny: 0006
3. Dane osobowe uczestnika /uczestników wywiadu: Kryk Szymon, s. Paraskiewii i Piotra.
Czerwony Dwór
Województwo warmińsko-mazurskie
Polska - Польща
4. Data urodzenia: 08.06.1925 5. Miejsce urodzenia: Kobylnica Wołoska.
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1.1. Miejsce zamieszkania przed przesiedleniem: Kobylnica Wołoska, pow. Lubaczów,
1.2. Miejsce zamieszkania - OPIS
(przed przesiedleniem):
Wieś liczyła około 300 osad.
2. Wiek w trakcie przesiedlenia: 22 3. Wyznanie: Grekokatolickie.
4. Stan najbliższej rodziny przed przesiedleniem:

Mama Paraskiewa, brat Grzegorz, szwagierka Anna, dzieci Grzegorza i Anny: Piotr i Jan.

5. Ile osób zostało na miejscu: 0
6. Ile osób przesiedlono: 6
7. Ile osób zaginęło:

Brat Aleksander na robotach w Niemczech. Został uwięziony i osadzony w obozie Dachau, i tam prawdopodobnie zginął.

8. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało we wsi:

5 rodzin polskich, 5 rodzin żydowskich.

9. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi?

Dobrze, ale powierzchownie. Wiele rygoru fizycznego i psychicznego dla mieszkańców wsi wprowadzał sołtys Stefan Pazowski. Organizował, przy pomocy wojska, akcje na podejrzanych mieszkańców wsi. Wprowadzał zakaz wychodzenia z domu po godzinie 20 itp.

10. Jak wyglądał pozostawiony majątek Pana/Pani rodziny:

Dom, stodoła, stajnia, 10 morgów pola plus zasiewy, koń, krowa.

C. PRZESIEDLENIE
1. Kiedy Panią/Pana wywieziono? 09.06.1947 r. 2. Kiedy Panią/Pana przywieziono?

Prawdopodobnie 15 lub 16 czerwiec 1947; pamiętam dokładnie, że w biurze meldunkowym w Pozezdrzu stawiłem się 20.06.1947 r.

3.1. Trasa przejazdu: Kobylnica Wołoska - wozy - Radymno - wozy - Przeworsk - kolej - Giżycko - wozy – Harszyn
3.2. Trasa przejazdu (ewentualny opis rozszerzony):

Pociąg zatrzymywał się raz dziennie w celu nakarmienia i napojenia bydła. Składu strzegło wojsko. Żywiliśmy się we własnym zakresie. Jedyny wyjątek stanowił Przeworsk (stacja początkowo), gdzie nas poczęstowano wojskową grochówką.

4. Czy wiedział Pan/Pani dokąd jedzie? Nie.
5. Czy ktoś z Państwa rodziny wrócił w rodzinne strony? Nie.
6.1. Przywiezione przedmioty - RELIGIJNE: Książeczki, obrazy, krzyżyki, różaniec.
6.2. Przywiezione przedmioty - CODZIENNEGO UŻYTKU: Ubrania, walizki.
6.3. Przywiezione przedmioty - OSOBISTE: Zdjęcia.
6.4. Przywiezione przedmioty - DOKUMENTY: Karta meldunkowa, świadectwo szkolne.
6.5. Przywiezione przedmioty - INNE: Miara do zboża, wózek do wełny, 2 konie, krowa.
7. Które z nich zachowały się do dziś?: Miara do zboża, świadectwo szkolne, karta meldunkowa, zdjęcia.
8. Czy mógłby Pan/Pani przekazać je lub część z nich na rzecz muzeum?: Wyżej wymienione.
9. Czy ukrył Pan/Pani jakieś przedmioty w miejscu skąd Panią/Pana wywieźli?: Imadło (śrubstak).
D. NOWE MIEJSCE
1. Dokąd Państwa przesiedlono?:

Przydzielono nam rozwalający się drewniany dom z małym chlewikiem. Po tygodniu przenieśliśmy się do murowanego budynku, który stał obok, jednak miejscowe władze wręczyły nam nakaz opuszczenia tego miejsca, albowiem, jak nam powiedziano, było przeznaczone na przyszłą rybaczówkę. Brat Grzegorz znalazł na dalekim pustkowiu (Kolonia Harsz) spalone gospodarstwo, z którego jedynie dom ocalał.

2. Co Państwu przydzielono?:

Dom, który był całkowicie rozszabrowany: bez okien, drzwi i częściowo podłóg. Natomiast stodoła i stajnia były spalone. 7 hektarów ziemi.

3. Co Państwo zastaliście w nowym miejscu?:

Ocalały budynek mieszkalny oraz kikuty spalonej stodoły i stajni. Porastały to wszystko chwasty oraz krzaki.

4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali Państwo represje?:

Wyzywano nas (banderowcy, bandyci), często na zabawach dochodziło do bójek.

5. Kiedy i gdzie zaczęliście Państwo uczęszczać do cerkwi?:

Uważam, że ci ludzie, którzy w latach 1950-tych i 60-tych decydowali się na kilkudniową pielgrzymkę do Chrzanowa byli bohaterami. Należy pamiętać, że wtedy na taki wyjazd źle patrzyła miejscowa władza, sąsiedzi, a nawet Kościół. Chrzanowo było wtedy miejscem kultu religijnego, zarazem dawało możliwość spotkań rozsianych po „ziemiach odzyskanych” mieszkańców Kobylnicy i wszystkich innych ludzi przesiedlonych w ramach akcji „Wisła”; zawierano wtedy także wiele nowych znajomości, np. w pociągu relacji Giżycko-Woszczele.

6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?:

18.07.1964 r. - ślub w Chrzanowie, dwoje dzieci: Hania i Romek.

7. Czy Pana/Pani dzieci znają język ukraiński?: Tak.
7.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: Uczyły sie w domu, w cerkwi oraz w punktach nauczania języka ojczystego przy szkołach podstawowych.
7.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ---------
8. Czy Pana/Pani wnuki znają język ukraiński?: Tak.
8.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?:

W domu, w szkole, w cerkwi.

8.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: -------
9. Czy posiadacie Państwo zdjęcia nowego miejsca?: Tak.
E. KONTAKTY Z UPA
1.1. Czy we wsi były kryjówki UPA?: Tak.
1.2. Czy we wsi były kryjówki UPA (opis rozszerzony):? --------------
2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do UPA?: Pozytywny.
3.1 Miałem kontakt z UPA: Tak.
3.2 Byłem członkiem UPA: Nie.
3.3 Pomagałem/wspierałem UPA (dobrowolnie):

Tak. Miałem nawet spotkanie z dowództwem UPA, które odwiedziło mnie i powiadomiło, że w każdej chwili mogę dostać kartę powołania do partyzantki. Fakt ten jednak nigdy nie nastąpił.

3.4 Ktoś z mojej rodziny był członkiem UPA:

Mąż siostry (ankieta 0007)

4. Czy był Pan/Pani w posiadaniu broni przed przesiedleniem?: Nie.
5. Czy był Pan/Pani więziony?: Nie.
F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne:

Uczestnictwo w chórze kościelnym pod opieką księdza Podlaszeckiego, wspólne czytanie książek w czytelni. Chodziłem na koncerty, wystawy, które organizowano z okazji rocznic, np. urodzin Tarasa Szewczenki itp.

2. Czy odwiedzali Państwo rodzinne strony?:

W 1997 r. z okazji koronacji Matki Boskiej w Jarosławiu.

3. Dlaczego nie wyjechali na Ukrainę?:

Nie chcieliśmy tego "sowieckiego raju". O sytuacji w Ukrainie dużo wiedział mój brat Grzegorz, który krótko służył w Armii Czerwonej w latach 1940-tych.

4. Co w życiu było najważniejsze?:

Było tam coś, co się kształtowało i nas łączyło przez stulecia, jak wspólny język, zwyczaje, obyczaje, cerkiew, szkoła itp. Naprawdę żyło nam się tam dobrze, choć życie codzienne było niezwykle ciężkie.

5. Dlaczego Was przesiedlili?:

Dlatego, że byliśmy Ukraińcami.

G. UWAGI
1. Dodatkowe informacje:

Ankietę przygotował Andrzej Kryk.
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta українська
A. ОСНОВНІ ДАНІ
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Г. НОВЕ МІСЦЕ
Д. КОНТАКТИ З УПA
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 
A. ОСНОВНІ ДАНІ
1. Дата анкетування: 04.11.2008 2. Номер анкети: 0006
3. Прізвище, ім’я, по-батькові: Крик Семен, с. Параскевії та Петра
Червоний Двір
поблизу Венгожева
Польща - Polska
4. Дата народження: 08.06.1925 5. Місце народження: Кобильниця Волоська
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
1.1. Місце проживання до переселення: Кобильниця Волоська, повіт Любачів, до війни львівське воєводство.
1.2. Місце проживання до переселення: Село нараховувало понад 300 дворів.
2. Вік на момент переселення: 22 3. Віросповідання: Греко-католицьке.
4. Кількість людей в родині на момент переселення:

Мама Параскевія, брат Григорій, дружина брата Анна, діти Анни та Григорія: Петро та Іван.

5. Скільки осіб лишилося: 0
6. Скільки осіб переселено: 6
7. Скільки осіб пропало безвісти:

Брат Вулекса [Олекса] був вивезений на роботи до Німеччини. Там його було ув’язнено і запроторено у табір в Дахау, там він, мабуть, і закінчив життя.

8. Скільки осіб іншої національності жило в селі: 5 родин польських і 5 родин жидівських. 9. Стан відносин з ними:

Добрий, проте поверховий. Багато проблем створював нам солтис [голова сільради] Стефан Пазовскі. Траплялися фізичні та психічні знущання. З

10. Опишіть залишений Вами маєток:

Будинок, стодола, стайня, 10 моргів поля, посіви в полі, кінь, корова.

В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
1. Коли Вас вивезли? 09.06.1947 р. 2. Коли Вас привезли?

Мабуть 15 або 16 червня 1947; точно пам’ятаю, що до бюра мельдункового [паспортного столу] в Позезджу я прибув 20.06.1947 р.

3.1. Маршрут переїзду: Кобильниця Волоська – підводи – Радимно - підводи – Пшеворск – потяг – Ґіжицько – підводи – Гаршин
3.2. Маршрут переїзду:

Потяг зупинявся раз у день, завдяки чому люди мали можливість нарвати трави та напоїти худобу. Транспорт охороняло військо. Ми їли хто що мав. Єдиний виняток, це Пшеворськ [Переворськ, початкова станція], де нам дали горохової зупи.

4. Чи Ви знали куди їдете? Ні.
5. Чи хто-небудь з Вашої родини повернувся в рідні сторони? Ні.
6.1. Речі які Ви привезли з собою (Релігійні)?:

Молитвенники, образи, хрестики, ружанець [вервиця].

6.2. Речі які Ви привезли з собою (Побутового вжитку)?:

Одяг, валізи.

6.3. Речі які Ви привезли з собою (Речі особисті)?:

Світлини.

6.4. Речі які Ви привезли з собою (Документи)?:

Карта мельдункова [прописка]), шкільне свідоцтво.

6.5. Речі які Ви привезли з собою (Інші)?:

Мірило для збіжжя, візок для вовни, два коні, корова.

7. Які з них збереглися?

Мірило для збіжжя, шкільне свідоцтво, карта мельдункова, світлини.

8. Чи могли б Ви передати їх (повністю або частково) для музею? Як вище.
9. Чи заховали Ви які-небудь предмети в місті звідки Вас вивезли? Сьрубстак [лещата].
Г. НОВЕ МІСЦЕ
1. Куди Вас переселили?

Нам приділили дім-розвалюху з хлівчиком. Через тиждень ми переїхали до мурованого дому, який був поруч, однак місцева влада наказала залишити це місце, пояснюючи, що воно призначене для рибачівки [рибальської артілі]. Брат Григорій знайшов тоді у віддаленій глуші спалену господарку [Кольонія Гарш], де вцілів лише дім.

2. Які умови Вам надали?

Дім був розкрадений дочиста: не було вікон, дверей, а частково також підлог. Натомість стодола та стайня були повністю спалені. Нам дали 7 гектарів землі.

3. Яку картину Ви побачили на новому місці?

Спустошений житловий будинок та залишки від спаленої стодоли та стайні. Вся територія господарки була поросла будяччям та кущами.

4. Чи зазнавали ви утисків на новому місці?

Обзивали нас (бандерівці, бандити); на танцях часто траплялися бійки з поляками.

5. Де і коли ви почали відвідувати церкву?

Вважаю, що люди, які в 1950-их та 1960-их роках приймали рішення податися з кількаденним паломництвом до Хшанова, були героями. Треба розуміти, що тоді такі дії погано сприймала місцева влада, сусіди, а навіть польський Костел. Хшаново було тоді центром релігійного культу, а водночас давало можливість зустрітися розсіяним по тзв. «відздобутих територіях» мешканцям Кобильниці Волоської та всім іншим, депортованим в рамках акції «Вісла»; тоді зав’язувалося багато нових знайомств, наприклад в потязі Ґіжицько-Вощелє.

6. Як склалася доля Ваших дітей та рідних?

18.07.1964 р. – вінчання в Хшанові, двоє дітей: Ганя та Роман.

7. Ваші діти знають українську мову? Так.
7.1. Так - Де вивчили? Вдома, в пунктах навчання української мови при польських державних школах.
7.2. Ні - Чому? ---------
8. Ваші онуки знають українську мову? Так.
8.1. Так - Де вивчили?

Вдома, в пунктах навчання української мови при польських державних школах.

8.2. Ні - Чому? ------------
9. Чи є у Вас світлини нового місця? Так.
Д. КОНТАКТИ З УПA
1.1. Чи в селі були криївки УПА? Так.
1.2. Чи в селі були криївки УПА? -----------
2. Яке Ваше ставлення до УПА? Позитивне.
3.1 Я контактував з УПА: Так.
3.2 Я був у складі УПА: Ні.
3.3 Я допомагав/сприяв УПА (добровільно):

Так, на мене виходило навіть командування УПА і мені сказали, що в любий момент мене можуть покликати, проте так і не покликали.

3.4 Хтось з моєї родини був у складі УПА:

Чоловік сестри (анкета 0007).

4. Чи мали Ви зброю у період перед переселенням? Ні.
5. Чи перебували Ви під арештом? Ні.
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Звичаї втраченої батьківщини:

Я співав в церковному хорі під управлінням отця Підляшецького; спільне читання книжок в сільській світлиці, я відвідував концерти чи вистави, наприклад з нагоди дня народження Т. Шевченка.

2. Чи відвідували Ви свою батьківщину?

1997 р. з нагоди коронації Мати Божої в Ярославі.

3. Чому ви не виїхали в Україну?

Ми не хотіли цього „совіцького раю”. Про ситуацію на Україні багато знав мій брат Григорій, якого в 1940-их роках на певний час (йому вдалося втекти) забрали до Червоної Армії.

4. Що в житті було головне?

Там на наших землях було щось, що нас формувало і єднало протягом століть, це й мова, звичаї, церква, школа і т.д. Нам там справді було добре, хоч щоденне життя було надзвичайно важким.

5. Чому Вас переселили?

Тому, що ми були українцями.

Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інше:

Анкету записав: Андрій Крик

 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta english
A. MAIN DETAILS
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
C. RESETTLEMENT
D. THE NEW PLACE
E. CONTACTS WITH UPA
F. ADDITIONAL INFORMATION
G. INFORMATION
 
A. MAIN DETAILS
1. Application Date: 07.12.2009 2. Application Reference Number:
3. Surname, Name, Paternal Name: brak


4. Date of Birth: 07.12.1909 5. Place of Birth:
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
1.1. Place of Residence before deportation:
1.2. Place of Residence before deportation (information):
2. Age at time of deportation: 3. Religion: dark
4. Number of family members at the time of deportation/ resettlement:
5. Number of family members left: 0
6. Number of family members deported: 0
7. Of which went missing: 0
8. Number of people of different nationalities resident in the village? 9. Inter-ethnic relations could be considered?
10. List your lost assets/property:
C. RESETTLEMENT
1. When were you deported? 2. When did you arrive?
3.1. Deportation Itinerary:
3.2. Deportation Itinerary (information):
4. Did you know where you were being deported to?
5. Have any of your relatives returned to your homeland?
6.1. What personal items did you take with you - Religious:
6.2. What personal items did you take with you - Household objects:
6.3. What personal items did you take with you - Personal belongings:
6.4. What personal items did you take with you - Documents:
6.5. What personal items did you take with you - Other:
7. Of these items, what is left?
8. Would you be prepared to donate these (in whole, or in part) to the museum?
9. Did you hide any of the items that you brought with you?
D. THE NEW PLACE
1. Where did they deport you to?
2. What amenities were you granted?
3. What did you see when you arrived at your new place of settlement?
4. Did you encounter any persecution?
5. Where & when did you start going to church?
6. How did your children fare?
7. Do your children know Ukrainian?
7.1. Yes - Where did they learn it?
7.2. No - Why?
8. Do your grandchildren know Ukrainian?
8.1. Yes - Where did they learn it?
8.2. No - Why?
9. Do you have photos of your new place of settlement/residence?
E. CONTACTS WITH UPA
1.1. Were there UPA bunkers in the village?
1.2. Were there UPA bunkers in the village (information)?
2. What is your view of UPA?
3.1 I contacted UPA:
3.2 I was part of UPA:
3.3 I helped/facilitated UPA (voluntarily):
3.4 Were any of your family in UPA?
4. Did you ever hold firearms before the period that you were deported?
5. Were you ever arrested?
F. ADDITIONAL INFORMATION
1. Lost customs/traditions of your homeland:
2. Have you visited your homeland?
3. Why did you not choose to live in Ukraine?
4. What was your priority in life?
5. Why were you deported/resettled?
G. INFORMATION
1. Information

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii. 
do góry ↑
Wspomnienia


Na tę chwilę brak jest w naszej bazie wspomnień osoby, której ankieta dotyczy.

 
do góry ↑
Pliki


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
VIDEO


„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
1 709 461
Dziś:
Днесь:
47