Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PROJEKTY - Ukraińcy
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Losy Niezapomniane wysiedlonych w ramach AKCJI „WISŁA”

Świadectwa przesiedleńców - szczegóły...
cień
Ankieta (0089)
Kalinowski Jan
ur. 02.11.1929
Liski, powiat Hrubieszów.
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [wspomnienia] [pliki do ankiety] [video do ankiety]
Ankieta w j.polskim
A. METRYKA ANKIETY
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
C. PRZESIEDLENIE
D. NOWE MIEJSCE
E. KONTAKTY Z UPA
F. INNE ZAGADNIENIA
G. UWAGI
 
A. METRYKA ANKIETY
1. Data wywiadu: 13.12.2009 2. Numer kolejny: 0089
3. Dane osobowe uczestnika /uczestników wywiadu: Kalinowski Jan

Województwo warmińsko-mazurskie
Polska-Польща
4. Data urodzenia: 02.11.1929 5. Miejsce urodzenia: Liski, powiat Hrubieszów.
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1.1. Miejsce zamieszkania przed przesiedleniem: Liski, gm. Wariaż.
1.2. Miejsce zamieszkania - OPIS
(przed przesiedleniem):
------------
2. Wiek w trakcie przesiedlenia: 18 lat 3. Wyznanie: Grekokatolickie.
4. Stan najbliższej rodziny przed przesiedleniem: Rodzice i dwóch synów.
5. Ile osób zostało na miejscu: 0
6. Ile osób przesiedlono: 4
7. Ile osób zaginęło: 0
8. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało we wsi: Około 150. 9. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi? Dobrze.
10. Jak wyglądał pozostawiony majątek Pana/Pani rodziny: 4 ha ziemi, budynek mieszkalny, chlew, stodoła.
C. PRZESIEDLENIE
1. Kiedy Panią/Pana wywieziono? 29 czerwiec 1947 r. 2. Kiedy Panią/Pana przywieziono? 6 lipiec 1947 r.
3.1. Trasa przejazdu: Werbkowice - Lublin - Olsztyn - Ełk
3.2. Trasa przejazdu (ewentualny opis rozszerzony): ------------
4. Czy wiedział Pan/Pani dokąd jedzie? Nie.
5. Czy ktoś z Państwa rodziny wrócił w rodzinne strony? Rodzice i brat w 1959 roku.
6.1. Przywiezione przedmioty - RELIGIJNE: Obrazy.
6.2. Przywiezione przedmioty - CODZIENNEGO UŻYTKU: Krowa, źrebak.
6.3. Przywiezione przedmioty - OSOBISTE: Kufer.
6.4. Przywiezione przedmioty - DOKUMENTY: Tak.
6.5. Przywiezione przedmioty - INNE: Mąka, kasza.
7. Które z nich zachowały się do dziś?: Żadne.
8. Czy mógłby Pan/Pani przekazać je lub część z nich na rzecz muzeum?: Praca dyplomowa wnuczki Darii na temat historii miejscowości Liski [patrz dodatek do ankiety]
9. Czy ukrył Pan/Pani jakieś przedmioty w miejscu skąd Panią/Pana wywieźli?: Nie.
D. NOWE MIEJSCE
1. Dokąd Państwa przesiedlono?: Grabnik, gmina Ełk.
2. Co Państwu przydzielono?: Mieszkanie: kuchnia i 2 pokoje.
3. Co Państwo zastaliście w nowym miejscu?: Mieszkanie w dobrym stanie.
4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali Państwo represje?: Tak.
5. Kiedy i gdzie zaczęliście Państwo uczęszczać do cerkwi?: Chrzanowo od 12.07.1947 r.
6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?: Brat zmarł. Czterech synów. Mieszkają odpowiednio: w Ełku, Łomży, Starogardzie Szczecińskim.
7. Czy Pana/Pani dzieci znają język ukraiński?: Tak.
7.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: Znajomość na średnim poziomie.
7.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ----------------
8. Czy Pana/Pani wnuki znają język ukraiński?: Tak.
8.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: Znajomość na średnim poziomie.
8.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ---------------
9. Czy posiadacie Państwo zdjęcia nowego miejsca?: Nie.
E. KONTAKTY Z UPA
1.1. Czy we wsi były kryjówki UPA?: Tak.
1.2. Czy we wsi były kryjówki UPA (opis rozszerzony):? -----------
2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do UPA?: Pozytywny.
3.1 Miałem kontakt z UPA: Tak.
3.2 Byłem członkiem UPA: Nie.
3.3 Pomagałem/wspierałem UPA (dobrowolnie): Tak.
3.4 Ktoś z mojej rodziny był członkiem UPA: Kuzyn.
4. Czy był Pan/Pani w posiadaniu broni przed przesiedleniem?: Nie.
5. Czy był Pan/Pani więziony?: Nie.
F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne: Wigilia, noc Kupały.
2. Czy odwiedzali Państwo rodzinne strony?: Tak.
3. Dlaczego nie wyjechali na Ukrainę?: Nie chcieli.
4. Co w życiu było najważniejsze?: Życie kulturalne.
5. Dlaczego Was przesiedlili?: Ponieważ byliśmy Ukraińcami.
G. UWAGI
1. Dodatkowe informacje: Ankietę opracował Tadeusz Żytka. 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta українська
A. ОСНОВНІ ДАНІ
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Г. НОВЕ МІСЦЕ
Д. КОНТАКТИ З УПA
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 
A. ОСНОВНІ ДАНІ
1. Дата анкетування: 13.12.2009 2. Номер анкети: 0089
3. Прізвище, ім’я, по-батькові: Калиновський Іван

Воєводство вармінсько-мазурське
Польща – Polska
4. Дата народження: 02.11.1929 5. Місце народження: Ліски, повіт Грубешів.
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
1.1. Місце проживання до переселення: Ліски.
1.2. Місце проживання до переселення: --------
2. Вік на момент переселення: 18 років. 3. Віросповідання: Греко-католицьке.
4. Кількість людей в родині на момент переселення: Батьки з двома синами.
5. Скільки осіб лишилося: 0
6. Скільки осіб переселено: 4
7. Скільки осіб пропало безвісти: 0
8. Скільки осіб іншої національності жило в селі: Близько 150 осіб. 9. Стан відносин з ними: Добрий.
10. Опишіть залишений Вами маєток: 4 гектари землі, дім, хлів, стодола.
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
1. Коли Вас вивезли? 29 червня 1947 р. 2. Коли Вас привезли? 6 липня 1947 р.
3.1. Маршрут переїзду: Вербковиці - Люблін - Ольштин – Елк
3.2. Маршрут переїзду: ---------
4. Чи Ви знали куди їдете? Ні.
5. Чи хто-небудь з Вашої родини повернувся в рідні сторони? Батьки та брат у 1959 році.
6.1. Речі які Ви привезли з собою (Релігійні)?: Образи.
6.2. Речі які Ви привезли з собою (Побутового вжитку)?: ---------
6.3. Речі які Ви привезли з собою (Речі особисті)?: Скриня.
6.4. Речі які Ви привезли з собою (Документи)?: Так.
6.5. Речі які Ви привезли з собою (Інші)?: Корова, лоша, мука, каша.
7. Які з них збереглися? Ніщо.
8. Чи могли б Ви передати їх (повністю або частково) для музею? Дипломна робота онуки Дарії про історію села Ліски [дивись додаток до анкети 0089]
9. Чи заховали Ви які-небудь предмети в місті звідки Вас вивезли? ні
Г. НОВЕ МІСЦЕ
1. Куди Вас переселили? Ґрабнік, ґміна [район] Елк.
2. Які умови Вам надали? Помешкання: кухня та дві кімнати.
3. Яку картину Ви побачили на новому місці? Помешкання в доброму стані.
4. Чи зазнавали ви утисків на новому місці? Так.
5. Де і коли ви почали відвідувати церкву? Хшаново з 12 липня 1947 р.
6. Як склалася доля Ваших дітей та рідних? Брат помер. Чотирьох синів. Живуть відповідно: в Елку, Ломжи, Староґарді Щецінському.
7. Ваші діти знають українську мову? Так.
7.1. Так - Де вивчили? На середньому рівні.
7.2. Ні - Чому? --------------
8. Ваші онуки знають українську мову? Так.
8.1. Так - Де вивчили? На середньому рівні.
8.2. Ні - Чому? -------------
9. Чи є у Вас світлини нового місця? Ні.
Д. КОНТАКТИ З УПA
1.1. Чи в селі були криївки УПА? Так.
1.2. Чи в селі були криївки УПА? ---------
2. Яке Ваше ставлення до УПА? Позитивне.
3.1 Я контактував з УПА: Так.
3.2 Я був у складі УПА: Ні.
3.3 Я допомагав/сприяв УПА (добровільно): Так.
3.4 Хтось з моєї родини був у складі УПА: Кузен.
4. Чи мали Ви зброю у період перед переселенням? Ні.
5. Чи перебували Ви під арештом? Ні.
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Звичаї втраченої батьківщини: Святвечір, ніч на Івана Купала.
2. Чи відвідували Ви свою батьківщину? Так.
3. Чому ви не виїхали в Україну? Не бажали.
4. Що в житті було головне? Культурне життя.
5. Чому Вас переселили? Тому, що ми були українцями.
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інше: Анкету підготував Тадей Житка.
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta english
A. MAIN DETAILS
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
C. RESETTLEMENT
D. THE NEW PLACE
E. CONTACTS WITH UPA
F. ADDITIONAL INFORMATION
G. INFORMATION
 
A. MAIN DETAILS
1. Application Date: 07.04.2010 2. Application Reference Number:
3. Surname, Name, Paternal Name: brak


4. Date of Birth: 07.04.1909 5. Place of Birth:
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
1.1. Place of Residence before deportation:
1.2. Place of Residence before deportation (information):
2. Age at time of deportation: 3. Religion: dark
4. Number of family members at the time of deportation/ resettlement:
5. Number of family members left:
6. Number of family members deported:
7. Of which went missing:
8. Number of people of different nationalities resident in the village? 9. Inter-ethnic relations could be considered?
10. List your lost assets/property:
C. RESETTLEMENT
1. When were you deported? 2. When did you arrive?
3.1. Deportation Itinerary:
3.2. Deportation Itinerary (information):
4. Did you know where you were being deported to?
5. Have any of your relatives returned to your homeland?
6.1. What personal items did you take with you - Religious:
6.2. What personal items did you take with you - Household objects:
6.3. What personal items did you take with you - Personal belongings:
6.4. What personal items did you take with you - Documents:
6.5. What personal items did you take with you - Other:
7. Of these items, what is left?
8. Would you be prepared to donate these (in whole, or in part) to the museum?
9. Did you hide any of the items that you brought with you?
D. THE NEW PLACE
1. Where did they deport you to?
2. What amenities were you granted?
3. What did you see when you arrived at your new place of settlement?
4. Did you encounter any persecution?
5. Where & when did you start going to church?
6. How did your children fare?
7. Do your children know Ukrainian?
7.1. Yes - Where did they learn it?
7.2. No - Why?
8. Do your grandchildren know Ukrainian?
8.1. Yes - Where did they learn it?
8.2. No - Why?
9. Do you have photos of your new place of settlement/residence?
E. CONTACTS WITH UPA
1.1. Were there UPA bunkers in the village?
1.2. Were there UPA bunkers in the village (information)?
2. What is your view of UPA?
3.1 I contacted UPA:
3.2 I was part of UPA:
3.3 I helped/facilitated UPA (voluntarily):
3.4 Were any of your family in UPA?
4. Did you ever hold firearms before the period that you were deported?
5. Were you ever arrested?
F. ADDITIONAL INFORMATION
1. Lost customs/traditions of your homeland:
2. Have you visited your homeland?
3. Why did you not choose to live in Ukraine?
4. What was your priority in life?
5. Why were you deported/resettled?
G. INFORMATION
1. Information

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii.


Na tę chwilę brak jest w bazie zdjęć
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
Wspomnienia


Na tę chwilę brak jest w naszej bazie wspomnień osoby, której ankieta dotyczy.

 
do góry ↑
Pliki


 • Jan i Anna Kalinowscy

 •  
  do góry ↑
  VIDEO


  Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
  powiązanych z niniejszą ankietą.

  „Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
  „Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
  „A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

  Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
  Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024

  stat4u

  Liczba odwiedzin:
  Число заходжень:
  1 709 487
  Dziś:
  Днесь:
  73