Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PROJEKTY - Ukraińcy
cień
Wersja: PL UA EN
Losy Niezapomniane wysiedlonych w ramach AKCJI „WISŁA”

Świadectwa przesiedleńców - szczegóły...
cień
Ankieta (0110)
Hrywna Maria z domu Rusinko
ur. 29.10.1923
Małastów, powiat Gorlice
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [wspomnienia] [pliki do ankiety] [video do ankiety]
Ankieta w j.polskim
A. METRYKA ANKIETY
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
C. PRZESIEDLENIE
D. NOWE MIEJSCE
E. KONTAKTY Z UPA
F. INNE ZAGADNIENIA
G. UWAGI
 
A. METRYKA ANKIETY
1. Data wywiadu: 13.07.2010 2. Numer kolejny: 0110
3. Dane osobowe uczestnika /uczestników wywiadu: Hrywna Maria z domu Rusinko

Małastów
Polska - Польща
4. Data urodzenia: 29.10.1923 5. Miejsce urodzenia: Małastów, powiat Gorlice
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1.1. Miejsce zamieszkania przed przesiedleniem: Małastów, powiat Gorlice.
1.2. Miejsce zamieszkania - OPIS
(przed przesiedleniem):
----------
2. Wiek w trakcie przesiedlenia: 24 3. Wyznanie: Grekokatolickie.
4. Stan najbliższej rodziny przed przesiedleniem: Rodzice, ja z mężem, moja 6-letnia córka Anna.
5. Ile osób zostało na miejscu: 0 6. Ile osób przesiedlono: 5
7. Ile osób zaginęło: 0
8. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało we wsi: Jedna rodzina polska i jedna rodzina żydowska. 9. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi? Dobrze.
10. Jak wyglądał pozostawiony majątek Pana/Pani rodziny: Typowa łemkowska chata, las, 17 morgów pola.
C. PRZESIEDLENIE
1. Kiedy Panią/Pana wywieziono? W niedzielę 7 czerwca 1947 r. 2. Kiedy Panią/Pana przywieziono? Też w niedzielę, tylko tydzień później.
3.1. Trasa przejazdu: Małastów – Zagórzany - Grębocice
3.2. Trasa przejazdu (ewentualny opis rozszerzony): ----------
4. Czy wiedział Pan/Pani dokąd jedzie? Ludzie mówili, że na jakieś dobre ziemie, ale w rzeczywistości nikt niczego nie był pewien. Jedni polscy żołnierze mówili nam: nie bierzcie niczego, bo tam, dokąd jedziecie, wszystko jest, a inni radzili tak: bierzcie wszystko, co tylko możecie.
5. Czy ktoś z Państwa rodziny wrócił w rodzinne strony? W 1965 r. wrócili wszyscy oprócz ojca, który umarł w 1954 r., i córki Anny, która „na zachodzie” (Polski) wyszła za mąż i tam została. Odkupiliśmy od Polaka własny budynek – za swoje gospodarstwo zapłaciliśmy 75 tys. ówczesnych złotych.
6.1. Przywiezione przedmioty - RELIGIJNE: Obraz, krzyżyk, modlitewnik.
6.2. Przywiezione przedmioty - CODZIENNEGO UŻYTKU: Skrzynia z ubraniami, worek sucharów, ziemniaki w beczce.
6.3. Przywiezione przedmioty - OSOBISTE: Odzież, zdjęcia.
6.4. Przywiezione przedmioty - DOKUMENTY: ----------
6.5. Przywiezione przedmioty - INNE: W 1946 r., gdy nas wysiedlali na Ukrainę, wojsko kazało znosić wszystkie rzeczy nad rzeczkę i składać za mostkiem. Ludzie znosili, ale potem przyszli Polacy z innych wiosek i wszystko zabrali. My zanieśliśmy tam m.in. łóżka, stół, żarna i wszystko to nam ukradziono. Zostaliśmy goli i bosi.
7. Które z nich zachowały się do dziś?: Zdjęcia.
8. Czy mógłby Pan/Pani przekazać je lub część z nich na rzecz muzeum?: Tak, kopie zdjęć.
9. Czy ukrył Pan/Pani jakieś przedmioty w miejscu skąd Panią/Pana wywieźli?: Nie.
D. NOWE MIEJSCE
1. Dokąd Państwa przesiedlono?: Grębocice, powiat Głogów.
2. Co Państwu przydzielono?: Jakąś starą ruderę, gdzie wcześniej były chyba biura (tam walało się dużo papierów). Obok, mówiono, była fabryczka, gdzie produkowano części do samolotów.
3. Co Państwo zastaliście w nowym miejscu?: To był taki długi barak, w którym osiedlono 7 rodzin z Łemkowszczyzny. Dali nam dwa pokoje z powybijanymi oknami. Ten barak trochę zapadł się w ziemię, bo gdy padał deszcz, to nas zalewało. W piwnicy woda stała przez wszystkie te 17 lat, gdy tam mieszkaliśmy, a na ścianach zawsze był okropny grzyb.
4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali Państwo represje?: Różnie bywało. Na początku było ciężko, byli tam ludzie zza Buga. Później niektórzy z nich mówili: «Myśleliśmy, że to banderowcy przyszli, po 2 tygodnie z siekierami spaliśmy”. Ale prześladowań jako-takich nie było. Na jednym z posiedzeń ktoś powiedział: «Trzeba ich stąd wyrzucić, żeby nie śmierdzieli ». Jednak sołtys odpowiedział tak: «Nie, nie trzeba tak robić, przecież ci ludzie są także gospodarzami, to dlaczego nie dać im ziemi i niech gospodarzą». I rzeczywiście dali. Najpierw 20 arów, a po paru latach jeszcze 90 arów. W latach 1950-ych kupiliśmy konia, wóz, wtedy mieliśmy już 2 hektary ziemi.
5. Kiedy i gdzie zaczęliście Państwo uczęszczać do cerkwi?: Chyba w Wołowie.
6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?: Ania urodziła się przed akcją „Wisła”, a „na zachodzie” - Sławomira i Roman. Obecnie córka mieszka w Gorlicach, syn mieszkał za granicą, a Ania mieszka w Głogowie.
7. Czy Pana/Pani dzieci znają język ukraiński?: Tak.
7.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: W domu.
7.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ----------
8. Czy Pana/Pani wnuki znają język ukraiński?: Tak.
8.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: W domu, ale kiepsko znają język ojczysty.
8.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ----------
9. Czy posiadacie Państwo zdjęcia nowego miejsca?: tak
E. KONTAKTY Z UPA
1.1. Czy we wsi były kryjówki UPA?: Nie.
1.2. Czy we wsi były kryjówki UPA (opis rozszerzony):? ----------
2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do UPA?: Neutralny.
3.1 Miałem kontakt z UPA: Nie.
3.2 Byłem członkiem UPA: Nie.
3.3 Pomagałem/wspierałem UPA (dobrowolnie): Nie.
3.4 Ktoś z mojej rodziny był członkiem UPA: Nie.
4. Czy był Pan/Pani w posiadaniu broni przed przesiedleniem?: Nie.
5. Czy był Pan/Pani więziony?: Nie.
F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne: ---------------
2. Czy odwiedzali Państwo rodzinne strony?: Przed powrotem do Małastowa w 1965 r. w rodzinnej wiosce byłam tylko raz, ale mąż, który przygotowywał nasz powrót – 7 razy przyjeżdżał! Bardzo go ciągnęło do gór. „Gdzie się człowiek wylęgnie, tam na stare lata ciągnie”. („Де ся вилягне – там чоловіка тягне”). Wiele razy słyszałam od Polaków: „po co oni tu wracają?” Ale czyż nie jest jasne, że tu są nasze korzenie, nasze śmieci z dziada-pradziada? Czy nie taka jest prawda? Dobrze mówię? Prawda jest taka, że człowiek nie pragnie cudzego – a swego chce.
3. Dlaczego nie wyjechali na Ukrainę?: -----------
4. Co w życiu było najważniejsze?: W życiu najważniejsze jest zdrowie i mądrość człowieka – Boży dar mądrości.
5. Dlaczego Was przesiedlili?: Zrobiono tak, aby ludzi poniszczyć, zmieszać ich; jak wysiedlą, to osłabią wszystko - człowieka i całą Łemkowszczyznę.
G. UWAGI
1. Dodatkowe informacje: Ankietę przygotował Roman Kryk. 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta українська
A. ОСНОВНІ ДАНІ
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Г. НОВЕ МІСЦЕ
Д. КОНТАКТИ З УПA
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 
A. ОСНОВНІ ДАНІ
1. Дата анкетування: 13.07.2010 2. Номер анкети: 0110
3. Прізвище, ім’я, по-батькові: Гривна Марія з дому Русінко
Маластів
воєводство малопольське
Polska - Польща
4. Дата народження: 29.10.1923 5. Місце народження: Маластів, повіт Горлиці.
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
1.1. Місце проживання до переселення: Маластів, повіт Горлиці.
1.2. Місце проживання до переселення: ----------
2. Вік на момент переселення: 24 3. Віросповідання: Греко-католицьке.
4. Кількість людей в родині на момент переселення: Батьки, я з чоловіком, моя 6-літня дочка Анна.
5. Скільки осіб лишилося: 0 6. Скільки осіб переселено: 5
7. Скільки осіб пропало безвісти: 0
8. Скільки осіб іншої національності жило в селі: Одна родина польська і одна жидівська. 9. Стан відносин з ними: Добрий.
10. Опишіть залишений Вами маєток: Типова лемківська хижа, ліс, 17 морґів поля.
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
1. Коли Вас вивезли? В неділю 7 червня 1947 р. 2. Коли Вас привезли? Теж в неділю, тільки тиждень пізніше.
3.1. Маршрут переїзду: Маластів – Загіряни – Ґрембоціце.
3.2. Маршрут переїзду: ----------
4. Чи Ви знали куди їдете? Казали люди, що їдемо на якісь добрі землі, але насправді ніхто точно не знав. Одні польські жовніри говорили: нічого не беріть з собою, бо там, де їдете, все є, інші говорили: беріть все, що зможете.
5. Чи хто-небудь з Вашої родини повернувся в рідні сторони? В 1965 р. повернулися всі, окрім батька, який помер в 1954 р. та дочки Анни, яка «на заході» вийшла замуж і там залишилася. Ми відкупили від поляка власний будинок – за свою господарку ми заплатили 75 тисяч тодішніх польських злотих. Поляк, який там жив, раніше всіх агітував: «до Маластова не треба впустити ані одного русина», але гроші роблять свою справу і він нас «впустив».
6.1. Речі які Ви привезли з собою (Релігійні)?: Образ, хрестик, молитовник.
6.2. Речі які Ви привезли з собою (Побутового вжитку)?: Скриня з одягом, мішок сухарів, в бочці кортоплю.
6.3. Речі які Ви привезли з собою (Речі особисті)?: Одяг, світлини.
6.4. Речі які Ви привезли з собою (Документи)?: ----------
6.5. Речі які Ви привезли з собою (Інші)?: В 1946 р., як нас виселяли на Україну, військо казало зносити всі речі і складати за містком, за річкою. Люди зносили, але потім прийшли поляки з інших сіл і все це забрали. Ми занесли м.ін. ліжка, стіл, жорна і нам все це було вкраденою. Ми залишися голі та босі.
7. Які з них збереглися? Світлини.
8. Чи могли б Ви передати їх (повністю або частково) для музею? Так, копії світлин. .
9. Чи заховали Ви які-небудь предмети в місті звідки Вас вивезли? Ні.
Г. НОВЕ МІСЦЕ
1. Куди Вас переселили? Ґрембоціце, повіт Ґлоґів.
2. Які умови Вам надали? Якусь стару розвалюху, де мабуть раніше були бюра (офіси) (там в безладі було багато паперів). Поруч, казали, був заводик, де виробляли запчастини для літаків.
3. Яку картину Ви побачили на новому місці? Це був такий довгий барак, в якому поселили 7 родин з Лемківщини. Дали нам дві кімнати з повибиваними вікнами. Цей барак трохи запався в землю, бо коли ішов дощ, то нас заливало. В підвалі вода стояла всі 17 років як ми там жили, безперервно, всі роки нашого життя там був жахливий гриб на стінах.
4. Чи зазнавали ви утисків на новому місці? По-різному бувало. На початках було важко, були там люди з-за Буга. Згодом дехто з них зізнався: «Ми думали, що це бандерівці прийшли, ми по 2 тижні з сокирами спали». Проте як-таких переслідувань не було. На одному з засідань місцевої управи хтось сказав: «Треба їх звідси викинути, щоб не смерділи». Однак голова сільради відповів так: «Ні, не треба таке робити, адже ці люди також є господарями (хліборобами), то чому б їм не дати землю і нехай господарюють». І справді дали, спершу 20 арів (соток), а через декілька років ще 90 арів. В 1950-их роках ми купили коня, фіру, ми тоді мали вже 2 гектари землі.
5. Де і коли ви почали відвідувати церкву? У Волові мабуть.
6. Як склалася доля Ваших дітей та рідних? Аня народилася до акції «Вісла», а «на заході» Славоміра і Роман. Нині дочка живе в Горлицях, син жив за кордоном, Аня живе в Ґлоґові.
7. Ваші діти знають українську мову? Так.
7.1. Так - Де вивчили? Вдома.
7.2. Ні - Чому? ----------
8. Ваші онуки знають українську мову? Так.
8.1. Так - Де вивчили? Вдома, але слабо знають рідну мову.
8.2. Ні - Чому? ----------
9. Чи є у Вас світлини нового місця? Так.
Д. КОНТАКТИ З УПA
1.1. Чи в селі були криївки УПА? Ні.
1.2. Чи в селі були криївки УПА? ----------
2. Яке Ваше ставлення до УПА? Нейтральне.
3.1 Я контактував з УПА: ні
3.2 Я був у складі УПА: Ні.
3.3 Я допомагав/сприяв УПА (добровільно): Ні.
3.4 Хтось з моєї родини був у складі УПА: Ні.
4. Чи мали Ви зброю у період перед переселенням? Ні.
5. Чи перебували Ви під арештом? Ні.
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Звичаї втраченої батьківщини: ------------
2. Чи відвідували Ви свою батьківщину? До поверння до Маластова у 1965 р. я побувала в своєму селі тільки один раз, але мій чоловік, коли готував наше повернення – сім раз приїжджав! Його дуже тягнуло до гір. „Де ся вилягне – там чоловіка тягне”. ("Де ся пташок вылягне — його і тягне" - лемківське прислів'я, Ф "ЖД"). Я не раз чула від поляків: „навіщо вони сюди повертаються?” Хіба не зрозуміло, що тут наші корені, наше сміття тут лежить з діда-прадіда. Така є правда? Добре кажу? Правда є така, що людина не прагне чийогось добра – а свого власного хоче.
3. Чому ви не виїхали в Україну? ----------
4. Що в житті було головне? В житті головне є здоров’я і мудрість людини – Божий дар мудрости.
5. Чому Вас переселили? Зробили це для того, щоб людей понищити, змішати їх; як виселять – то ослаблять все – людину і цілу Лемківщину.
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інше: Анкету підготував Роман Крик.
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta english
A. MAIN DETAILS
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
C. RESETTLEMENT
D. THE NEW PLACE
E. CONTACTS WITH UPA
F. ADDITIONAL INFORMATION
G. INFORMATION
 
A. MAIN DETAILS
1. Application Date: 30.07.2010 2. Application Reference Number:
3. Surname, Name, Paternal Name: brak


4. Date of Birth: 30.07.1909 5. Place of Birth:
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
1.1. Place of Residence before deportation:
1.2. Place of Residence before deportation (information):
2. Age at time of deportation: 3. Religion: dark
4. Number of family members at the time of deportation/ resettlement:
5. Number of family members left: 6. Number of family members deported:
7. Of which went missing:
8. Number of people of different nationalities resident in the village? 9. Inter-ethnic relations could be considered?
10. List your lost assets/property:
C. RESETTLEMENT
1. When were you deported? 2. When did you arrive?
3.1. Deportation Itinerary:
3.2. Deportation Itinerary (information):
4. Did you know where you were being deported to?
5. Have any of your relatives returned to your homeland?
6.1. What personal items did you take with you - Religious:
6.2. What personal items did you take with you - Household objects:
6.3. What personal items did you take with you - Personal belongings:
6.4. What personal items did you take with you - Documents:
6.5. What personal items did you take with you - Other:
7. Of these items, what is left?
8. Would you be prepared to donate these (in whole, or in part) to the museum?
9. Did you hide any of the items that you brought with you?
D. THE NEW PLACE
1. Where did they deport you to?
2. What amenities were you granted?
3. What did you see when you arrived at your new place of settlement?
4. Did you encounter any persecution?
5. Where & when did you start going to church?
6. How did your children fare?
7. Do your children know Ukrainian?
7.1. Yes - Where did they learn it?
7.2. No - Why?
8. Do your grandchildren know Ukrainian?
8.1. Yes - Where did they learn it?
8.2. No - Why?
9. Do you have photos of your new place of settlement/residence?
E. CONTACTS WITH UPA
1.1. Were there UPA bunkers in the village?
1.2. Were there UPA bunkers in the village (information)?
2. What is your view of UPA?
3.1 I contacted UPA:
3.2 I was part of UPA:
3.3 I helped/facilitated UPA (voluntarily):
3.4 Were any of your family in UPA?
4. Did you ever hold firearms before the period that you were deported?
5. Were you ever arrested?
F. ADDITIONAL INFORMATION
1. Lost customs/traditions of your homeland:
2. Have you visited your homeland?
3. Why did you not choose to live in Ukraine?
4. What was your priority in life?
5. Why were you deported/resettled?
G. INFORMATION
1. Information

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii. 
do góry ↑
Wspomnienia


Na tę chwilę brak jest w naszej bazie wspomnień osoby, której ankieta dotyczy.

 
do góry ↑
Pliki


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
VIDEO


„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2018

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
826 915
Dziś:
Днесь:
38