Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PROJEKTY - Ukraińcy
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Losy Niezapomniane wysiedlonych w ramach AKCJI „WISŁA”

Świadectwa przesiedleńców - szczegóły...
cień
Ankieta (0122)
Drabiszczak Dymitr, s. Dymitra i Marii z d. Kowalczyk
ur. 26.04.1926
Żernica Wyżna, gm. Hoczew, pow. Lesko.
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [wspomnienia] [pliki do ankiety] [video do ankiety]
Ankieta w j.polskim
A. METRYKA ANKIETY
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
C. PRZESIEDLENIE
D. NOWE MIEJSCE
E. KONTAKTY Z UPA
F. INNE ZAGADNIENIA
G. UWAGI
 
A. METRYKA ANKIETY
1. Data wywiadu: 20.10.2010 2. Numer kolejny: 0122
3. Dane osobowe uczestnika /uczestników wywiadu: Drabiszczak Dymitr, s. Dymitra i Marii z d. Kowalczyk
Górowo Iławeckie
Polska – Польща
4. Data urodzenia: 26.04.1926 5. Miejsce urodzenia: Żernica Wyżna, gm. Hoczew, pow. Lesko.
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1.1. Miejsce zamieszkania przed przesiedleniem: Żernica Wyżna, gm. Hoczew, pow. Lesko.
1.2. Miejsce zamieszkania - OPIS
(przed przesiedleniem):
----------
2. Wiek w trakcie przesiedlenia: 21 3. Wyznanie: Grekokatolickie.
4. Stan najbliższej rodziny przed przesiedleniem:

Ojciec Dymitr, mama Maria z domu Kowalczyk, siostry Katarzyna i Hania, bracia Michał, Antoni.

Ja zostałem aresztowany przez UB jesienią 1946 r.

5. Ile osób zostało na miejscu: 0
6. Ile osób przesiedlono: 5 osób (siostra Katarzyna miała już własną rodzinę).
7. Ile osób zaginęło: 0
8. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało we wsi:

Około 6 rodzin polskich, wioska liczyła 160 gospodarstw.

9. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi?

Dosyć dobrze.

10. Jak wyglądał pozostawiony majątek Pana/Pani rodziny:

Pełnowartościowe gospodarstwo: dom, stodoła, stajnia, komora, sad, 7 hektarów ziemi.

C. PRZESIEDLENIE
1. Kiedy Panią/Pana wywieziono?

Rodzinę wywieziono wiosną 1947 r.

2. Kiedy Panią/Pana przywieziono?

Jechali nie dłużej, niż tydzień.

3.1. Trasa przejazdu: [rodzina] Żernica Wyżna – Stary Zagórz – Oświęcim – Worgility
3.2. Trasa przejazdu (ewentualny opis rozszerzony): ----------
4. Czy wiedział Pan/Pani dokąd jedzie? Nie.
5. Czy ktoś z Państwa rodziny wrócił w rodzinne strony? Nie.
6.1. Przywiezione przedmioty - RELIGIJNE: Książeczki, obrazy.
6.2. Przywiezione przedmioty - CODZIENNEGO UŻYTKU: Pług, brony.
6.3. Przywiezione przedmioty - OSOBISTE: ----------
6.4. Przywiezione przedmioty - DOKUMENTY: ----------
6.5. Przywiezione przedmioty - INNE: ----------
7. Które z nich zachowały się do dziś?: ----------
8. Czy mógłby Pan/Pani przekazać je lub część z nich na rzecz muzeum?: ----------
9. Czy ukrył Pan/Pani jakieś przedmioty w miejscu skąd Panią/Pana wywieźli?: Nie.
D. NOWE MIEJSCE
1. Dokąd Państwa przesiedlono?:

Miejscowość Worgility, gm. Wojciechy.

Ja dołączyłem do rodziny po odsiedzeniu wyroku, czyli w 1953 r.

Na początku lat 1960-ych w Górowie Iławeckim zbudowałem dom, w którym mieszkam do dziś.

2. Co Państwu przydzielono?:

Dom, stajnia, ok. 8 hektarów ziemi. Państwo dało trochę sprzętu rolniczego (kosiarkę, kopaczkę do ziemniaków), ale była banda, tacy rabusie, co odbierali Ukraińcom takie rzeczy.

3. Co Państwo zastaliście w nowym miejscu?:

Od rodziny wiem, że wszystko było dosyć mocno porujnowane.

4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali Państwo represje?:

Wszyscy cicho siedzieli, bo chcieli przeżyć. Wiem, że podsłuchiwano pod oknami, aby wiedzieć, co robimy, o czym i w jakim języku rozmawiamy.

5. Kiedy i gdzie zaczęliście Państwo uczęszczać do cerkwi?:

Pierwszy raz po powrocie z więzienia byłem na naszej liturgii w Chrzanowie.

W 1958 r. w Górowie Iławeckim zaczęła się odprawa w miejscowym kościele. Jako pierwszy odprawiał tam ks. Jan Bułat.

6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?:

Urodziło się nam pięcioro dzieci: syn Bohdan, córki Marysia, Helena, Danusia, Małgosia (w Kanadzie).

7. Czy Pana/Pani dzieci znają język ukraiński?: Tak.
7.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?:

W domu, w szkole. W 1968 r. w Górowie Iławeckim stworzono klasy (pion B) z dodatkowym językiem nauczania.

7.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ----------
8. Czy Pana/Pani wnuki znają język ukraiński?: Tak.
8.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?:

W domu, w szkole. Troje wnuków mieszka w Polsce, dwoje za granicą.

8.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ----------
9. Czy posiadacie Państwo zdjęcia nowego miejsca?: Sprawdzę.
E. KONTAKTY Z UPA
1.1. Czy we wsi były kryjówki UPA?: Nie wiem.
1.2. Czy we wsi były kryjówki UPA (opis rozszerzony):? ----------
2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do UPA?: Pozytywny.
3.1 Miałem kontakt z UPA: Tak.
3.2 Byłem członkiem UPA: Nie.
3.3 Pomagałem/wspierałem UPA (dobrowolnie): Tak.
3.4 Ktoś z mojej rodziny był członkiem UPA: Nie.
4. Czy był Pan/Pani w posiadaniu broni przed przesiedleniem?: Nie.
5. Czy był Pan/Pani więziony?: Tak.
F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne:

Ziemia była u nas słaba, tato przygotowywał mnie do prowadzenia gospodarstwa.

Działała cerkiew, chór. Była bogato wyposażona czytelnia w górnej części wioski (dzieliliśmy się na „doliszniaków”, „seredniaków” i „horiszniaków”), tak, że, zdarzało się, iż ci z górnej części niedopuszczali nas do czytelni. Oni byli bardziej świadomi narodowo, potem masowo poszli do UPA i prawie wszyscy zginęli.

Na święto Jordanu ludzie w Żernicy z brył lodu budowali na rzeczce krzyż, a nad krzyżem wieszali tryzub, taki ładny, zrobiony z kolorowego papieru. Naprawdę ładnie to wyglądało. Oprócz tego na tę uroczystość dwa brzegi rzeczki na wysokości ok. 4 metrów łączono niebiesko-żółtą wstążką.

Po poświęceniu każdy starał się jak najszybciej nabrać wody i co sił biegł z nią do domu, aby jak najszybciej „przegonić czorta”. Ludzie kropili tą wodą wszystkie pomieszczenia i teren wokół domu.

2. Czy odwiedzali Państwo rodzinne strony?:

Trzy razy, po raz pierwszy w latach 1990-ych.

3. Dlaczego nie wyjechali na Ukrainę?:

Nie było sensu, gdyż baliśmy się „ruskich”.

4. Co w życiu było najważniejsze?:

Życie religijne, bo „bez Boha, ni do poroha”. Ci, którzy stosują w życiu wiarę, mają jakąś wartość i długo żyją. Nie trzeba pić alkoholu i lepiej nie palić.

5. Dlaczego Was przesiedlili?:

Chcieli zniszczyć UPA. Wiedzieli, że ludzie są związani z UPA, że ją wspierają, trzeba więc było usunąć ludzi, żeby nie pomagali.

G. UWAGI
1. Dodatkowe informacje: Ankietę przeprowadził i opracował Roman Kryk. 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta українська
A. ОСНОВНІ ДАНІ
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Г. НОВЕ МІСЦЕ
Д. КОНТАКТИ З УПA
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 
A. ОСНОВНІ ДАНІ
1. Дата анкетування: 20.10.2010 2. Номер анкети: 0122
3. Прізвище, ім’я, по-батькові: Драбіщак Дмитро, с. Дмитра та Марії з д. Ковальчик

Ґурово Ілавецьке
Polska - Польща
4. Дата народження: 26.04.1926 5. Місце народження: Жерниця Вижня, ґміна Хочев, повіт Лісько

Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
1.1. Місце проживання до переселення:

Жерниця Вижня, ґміна Хочев, повіт Лісько.

1.2. Місце проживання до переселення: ----------
2. Вік на момент переселення: 21 3. Віросповідання: Греко-католицьке.
4. Кількість людей в родині на момент переселення:

Батько Дмитро, мати Марія з дому Ковальчик, сестри Катерина і Ганя, брат Михайло.

Восени 1946 р. мене затримало УБ [ужонд безпєчєньства, тобто служба безпеки].

5. Скільки осіб лишилося: 0
6. Скільки осіб переселено:

5 осіб (сестра Катерина мала вже свою сім’ю).

7. Скільки осіб пропало безвісти: 0
8. Скільки осіб іншої національності жило в селі:

Близько 6 польських сімей. Село нараховувало 160 господарств.

9. Стан відносин з ними:

Досить добрий.

10. Опишіть залишений Вами маєток:

Повноцінне господарство: хата, стодола, стайня, комора, сад, 7 га землі.

В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
1. Коли Вас вивезли? Родину вивезли весною 1947 р. 2. Коли Вас привезли? Вони не їхали більше тижня.
3.1. Маршрут переїзду: (родини) Жерниця Вижня – Старе Загір’є – Осьвєнцім - Ворґіліти
3.2. Маршрут переїзду: ----------
4. Чи Ви знали куди їдете? Ні.
5. Чи хто-небудь з Вашої родини повернувся в рідні сторони? Ні.
6.1. Речі які Ви привезли з собою (Релігійні)?: Книжечки (молитовники), образи.
6.2. Речі які Ви привезли з собою (Побутового вжитку)?: Плуг, борона.
6.3. Речі які Ви привезли з собою (Речі особисті)?: ----------
6.4. Речі які Ви привезли з собою (Документи)?: ----------
6.5. Речі які Ви привезли з собою (Інші)?: ----------
7. Які з них збереглися? ----------
8. Чи могли б Ви передати їх (повністю або частково) для музею? ----------
9. Чи заховали Ви які-небудь предмети в місті звідки Вас вивезли? Ні.
Г. НОВЕ МІСЦЕ
1. Куди Вас переселили?

Місцевість Ворґіліти, ґміна Войцєхи. Я злучився з родиною після закінчення терміну покарання, тобто в 1953 році.

На початку 1960-х рр. я побудував хату в Ґурові Ілавецькому, живу в ній дотепер.

2. Які умови Вам надали?

Хату, стайню, близько 8 га землі. Держава дала трохи сільськогосподарської техніки (косарку, копачку для картоплі), але була така банда, такі грабіжники, які ходили і відбирали українцям такі речі.

3. Яку картину Ви побачили на новому місці?

Від родини знаю, що все було досить сильно зруйноване.

4. Чи зазнавали ви утисків на новому місці?

Кожен сидів тихо, оскільки хотів пережити. Знаю, що підслуховували під вікнами, щоб знати чим займаємося, про що і якою мовою спілкуємося.

5. Де і коли ви почали відвідувати церкву?

Після звільнення з тюрми уперше я був на нашій Службі Божій в Хшанові.

В 1958 р. наша відправа почалася в Ґурові Ілавецькому в місцевому костелі. Першим служив там о. Іван Булат.

6. Як склалася доля Ваших дітей та рідних?

Народилося нам 5 дітей: син Богдан, дочки: Марися, Гелена, Дануся, Маргарита (в Канаді).

7. Ваші діти знають українську мову? Так.
7.1. Так - Де вивчили?

Вдома і в школі. В 1968 р. в Ґурові Ілавецькому створили класи (вертикаль Б) з додатковою мовою навчання.

7.2. Ні - Чому? ----------
8. Ваші онуки знають українську мову? Так.
8.1. Так - Де вивчили?

Вдома і в школі. Троє онуків мешкає в Польщі, двоє за кордоном.

8.2. Ні - Чому? ----------
9. Чи є у Вас світлини нового місця?

Треба подивитися.

Д. КОНТАКТИ З УПA
1.1. Чи в селі були криївки УПА? Не знаю.
1.2. Чи в селі були криївки УПА? ----------
2. Яке Ваше ставлення до УПА? Позитивне.
3.1 Я контактував з УПА: Так.
3.2 Я був у складі УПА: Ні.
3.3 Я допомагав/сприяв УПА (добровільно): Так.
3.4 Хтось з моєї родини був у складі УПА: Hi.
4. Чи мали Ви зброю у період перед переселенням? Hi.
5. Чи перебували Ви під арештом? Так.
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Звичаї втраченої батьківщини:

Земля в нас була лиха, батько готував мене на свого наступника (на господарстві).

Працювала церква і хор. У верхній частині села була добре оснащенна читальня (ми були поділені на „долішняків”, „середняків” і „горішняків”), однак бувало так, що ті з верхньої частини не допускали нас до неї. Вони були більш національно свідомі, згодом масово вступили в ряди УПА і майже всі загинули.

На Йордан мешканці Жерниці з льодових брил будували на річці хрест, а над хрестом начіпляли тризуба, такого красивого, з кольорового паперу (на дроті). Це направду гарно виглядало. А ще синьо-жовтою стрічкою, на висоті 4 м, з’єднували береги річки.

Після освячення кожен старався якнайшвидше набрати води і скільки було сили, біг з нею додому, щоб якомога швидше „вигнати диявола”. Цією водою люди кропили всі приміщення та територію довкола дому.

2. Чи відвідували Ви свою батьківщину?

Три рази, перший раз в 1990-их рр.

3. Чому ви не виїхали в Україну?

Не було сенсу, ми боялися „руських”.

4. Що в житті було головне?

Релігійне життя, адже „без Бога ні до порога”. Ті, які тримаються в житті віри, мають якісь духовні цінності і через те живуть довго.

Не треба пити алкоголю і краще не курити.

5. Чому Вас переселили?

Хотіли знищити УПА. Знали, що люди є зв'язані з УПА, що підтримують її, а отже, треба було усунути людей, щоб більше не допомагали.

Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інше: Анкету записав та обробив Роман Крик.
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta english
A. MAIN DETAILS
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
C. RESETTLEMENT
D. THE NEW PLACE
E. CONTACTS WITH UPA
F. ADDITIONAL INFORMATION
G. INFORMATION
 
A. MAIN DETAILS
1. Application Date: 01.11.2010 2. Application Reference Number:
3. Surname, Name, Paternal Name: brak


4. Date of Birth: 01.11.1909 5. Place of Birth:
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
1.1. Place of Residence before deportation:
1.2. Place of Residence before deportation (information):
2. Age at time of deportation: 3. Religion: dark
4. Number of family members at the time of deportation/ resettlement:
5. Number of family members left:
6. Number of family members deported:
7. Of which went missing:
8. Number of people of different nationalities resident in the village? 9. Inter-ethnic relations could be considered?
10. List your lost assets/property:
C. RESETTLEMENT
1. When were you deported? 2. When did you arrive?
3.1. Deportation Itinerary:
3.2. Deportation Itinerary (information):
4. Did you know where you were being deported to?
5. Have any of your relatives returned to your homeland?
6.1. What personal items did you take with you - Religious:
6.2. What personal items did you take with you - Household objects:
6.3. What personal items did you take with you - Personal belongings:
6.4. What personal items did you take with you - Documents:
6.5. What personal items did you take with you - Other:
7. Of these items, what is left?
8. Would you be prepared to donate these (in whole, or in part) to the museum?
9. Did you hide any of the items that you brought with you?
D. THE NEW PLACE
1. Where did they deport you to?
2. What amenities were you granted?
3. What did you see when you arrived at your new place of settlement?
4. Did you encounter any persecution?
5. Where & when did you start going to church?
6. How did your children fare?
7. Do your children know Ukrainian?
7.1. Yes - Where did they learn it?
7.2. No - Why?
8. Do your grandchildren know Ukrainian?
8.1. Yes - Where did they learn it?
8.2. No - Why?
9. Do you have photos of your new place of settlement/residence?
E. CONTACTS WITH UPA
1.1. Were there UPA bunkers in the village?
1.2. Were there UPA bunkers in the village (information)?
2. What is your view of UPA?
3.1 I contacted UPA:
3.2 I was part of UPA:
3.3 I helped/facilitated UPA (voluntarily):
3.4 Were any of your family in UPA?
4. Did you ever hold firearms before the period that you were deported?
5. Were you ever arrested?
F. ADDITIONAL INFORMATION
1. Lost customs/traditions of your homeland:
2. Have you visited your homeland?
3. Why did you not choose to live in Ukraine?
4. What was your priority in life?
5. Why were you deported/resettled?
G. INFORMATION
1. Information

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii. 
do góry ↑
Wspomnienia


Na tę chwilę brak jest w naszej bazie wspomnień osoby, której ankieta dotyczy.

 
do góry ↑
Pliki


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
VIDEO


„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
1 693 850
Dziś:
Днесь:
46