Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PROJEKTY - Ukraińcy
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Losy Niezapomniane wysiedlonych w ramach AKCJI „WISŁA”

Świadectwa przesiedleńców - szczegóły...
cień
Ankieta (0119)
Król Stefan
ur. 01.12.1937
Powroźnik, powiat Nowy Sącz
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [wspomnienia] [pliki do ankiety] [video do ankiety]
Ankieta w j.polskim
A. METRYKA ANKIETY
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
C. PRZESIEDLENIE
D. NOWE MIEJSCE
E. KONTAKTY Z UPA
F. INNE ZAGADNIENIA
G. UWAGI
 
A. METRYKA ANKIETY
1. Data wywiadu: 17.10.2010 2. Numer kolejny: 0119
3. Dane osobowe uczestnika /uczestników wywiadu: Król Stefan

Wrocław
Polska-Польща
4. Data urodzenia: 01.12.1937 5. Miejsce urodzenia: Powroźnik, powiat Nowy Sącz
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1.1. Miejsce zamieszkania przed przesiedleniem: Powroźnik, powiat Nowy Sącz
1.2. Miejsce zamieszkania - OPIS
(przed przesiedleniem):
----------
2. Wiek w trakcie przesiedlenia: 10 lat 3. Wyznanie: Grekokatolickie.
4. Stan najbliższej rodziny przed przesiedleniem: Ojciec Jan, mama Helena, bracia Piotr i Jan, siostra Antonina.
5. Ile osób zostało na miejscu: 0
6. Ile osób przesiedlono: 6
7. Ile osób zaginęło: 0
8. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało we wsi: Żyd (sklepikarz), Cygan (kowal). 9. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi? normalnie
10. Jak wyglądał pozostawiony majątek Pana/Pani rodziny: Dom (typowa łemkowska chyża) - dwa pomieszczenia i kuchnia w której stały dwa piece. Ile mieliśmy ziemi - nie pamiętam.
C. PRZESIEDLENIE
1. Kiedy Panią/Pana wywieziono? początek lipca 1947 2. Kiedy Panią/Pana przywieziono? po około 2 tygodniach
3.1. Trasa przejazdu: Powroźnik - wozy - Grzybów (gdzie nocowaliśmy pod gołym niebem) - pociąg - Oleśnica - pociąg - Bierutów (rozładunek) - wozy - Brzozowice (obecnie Brzozowiec) powiat Oleśnica
3.2. Trasa przejazdu (ewentualny opis rozszerzony): ----------
4. Czy wiedział Pan/Pani dokąd jedzie? Nie, wiedzieliśmy tylko, że „na zachód".
5. Czy ktoś z Państwa rodziny wrócił w rodzinne strony? Nie.
6.1. Przywiezione przedmioty - RELIGIJNE: Książeczki do nabożeństwa.
6.2. Przywiezione przedmioty - CODZIENNEGO UŻYTKU: Pościel, pierzyny, kufer.
6.3. Przywiezione przedmioty - OSOBISTE: ----------
6.4. Przywiezione przedmioty - DOKUMENTY: Nie pamiętam.
6.5. Przywiezione przedmioty - INNE: Wóz konny, chyba ze dwie krowy. W wozie drabiniastym między szczeblami schowałem swoją ulubioną piłkę (balon).
7. Które z nich zachowały się do dziś?: Nic.
8. Czy mógłby Pan/Pani przekazać je lub część z nich na rzecz muzeum?: Nic.
9. Czy ukrył Pan/Pani jakieś przedmioty w miejscu skąd Panią/Pana wywieźli?: Nie pamiętam.
D. NOWE MIEJSCE
1. Dokąd Państwa przesiedlono?: Brzozowiec, powiat Oleśnica.
2. Co Państwu przydzielono?: Domek, w którym było tylko jedno pomieszczenie. Drugie było zamknięte ze względów bezpieczeństwa (zły stan techniczny). Stajnia oraz trzy hektary ziemi. Od władz lokalnych otrzymywaliśmy pomoc rzeczową i jedzenie. Z czasem, po wielu staraniach, uzyskaliśmy zgodę na przeprowadzkę do innego, lepszego domu, gdzie mój brat Piotr mieszka do dzisiaj.
3. Co Państwo zastaliście w nowym miejscu?: Walący się domek oraz stajnia w podobnym stanie. Żadnych maszyn ani mebli.
4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali Państwo represje?: Sąsiedzi wyzywali nas od "banderowców". Na początku nie wiedziałem, o co im chodzi. Muszę przyznać, że ze słowem "banderowiec", „UPA” spotkałem się dopiero po przesiedleniu.
5. Kiedy i gdzie zaczęliście Państwo uczęszczać do cerkwi?: Po raz pierwszy byłem w cerkwi we Wrocławiu na przełomie 1959-1960 roku, gdzie odprawiał ksiądz Szuflat. Sam ją znalazłem, gdyż słyszałem, że gdzieś ma być.
6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?: Ślub w 1977 lub 1978 roku we Wrocławiu w cerkwi. Moją żoną jest kobieta z Łemkowszczyzny, z miejscowości Kunkowa. Urodziło się nam dwoje dzieci (dziś syn ma 19 lat, a córka 22). Dzieci do tej pory mieszkają z nami.
7. Czy Pana/Pani dzieci znają język ukraiński?: Tak.
7.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: W domu i w klubie ukraińskim we Wrocławiu.
7.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ----------
8. Czy Pana/Pani wnuki znają język ukraiński?: Nie.
8.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: ----------
8.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: Nie mam wnuków.
9. Czy posiadacie Państwo zdjęcia nowego miejsca?: Nie.
E. KONTAKTY Z UPA
1.1. Czy we wsi były kryjówki UPA?: Nie wiem.
1.2. Czy we wsi były kryjówki UPA (opis rozszerzony):? ----------
2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do UPA?: Neutralny.
3.1 Miałem kontakt z UPA: Nie.
3.2 Byłem członkiem UPA: Nie.
3.3 Pomagałem/wspierałem UPA (dobrowolnie): Nie.
3.4 Ktoś z mojej rodziny był członkiem UPA: Nie.
4. Czy był Pan/Pani w posiadaniu broni przed przesiedleniem?: Nie.
5. Czy był Pan/Pani więziony?: Nie.
F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne: Do dzisiaj pamiętam msze w cerkwi, które były dla mnie dużym przeżyciem. Niezwykle barwne i bogate były procesje wielkanocne, a najbardziej podobały mi się procesje z „kłapaczkami” (kołatkami). Na długie wieczory ludzie schodzili się do umówionych wcześniej domów.
2. Czy odwiedzali Państwo rodzinne strony?: Po raz pierwszy odwiedziłem dom rodzinny po 30 latach.
3. Dlaczego nie wyjechali na Ukrainę?: Rodzice byli biedni, nie było warunków żeby przygotować się do drogi. Brakowało jedzenia. Chociaż nam wmawiano, że tam na wschodzie "płoty kowbasami horożeny".
4. Co w życiu było najważniejsze?: Zdrowie.
5. Dlaczego Was przesiedlili?: Chodziło o wynarodowienie i przejęcie ziemi Łemków, Bojków. Innego celu nie było.
G. UWAGI
1. Dodatkowe informacje: Ankietę przeprowadził Roman Kryk. 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta українська
A. ОСНОВНІ ДАНІ
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Г. НОВЕ МІСЦЕ
Д. КОНТАКТИ З УПA
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 
A. ОСНОВНІ ДАНІ
1. Дата анкетування: 17.10.2010 2. Номер анкети:
3. Прізвище, ім’я, по-батькові: Кріль Стефан
Вроцлав
Polska-Польща
4. Дата народження: 01.12.1937 5. Місце народження: Поврозник, повіт Новий Санч
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
1.1. Місце проживання до переселення: Поврозник, повіт Новий Санч
1.2. Місце проживання до переселення: ----------
2. Вік на момент переселення: 10 років 3. Віросповідання: Греко-католицьке.
4. Кількість людей в родині на момент переселення: Батько Іван, мати Гелена, брати Петро та Іван, сестра Антоніна.
5. Скільки осіб лишилося: 0
6. Скільки осіб переселено: 6
7. Скільки осіб пропало безвісти: 0
8. Скільки осіб іншої національності жило в селі: Жид (крамар), циган (коваль) 9. Стан відносин з ними: нормальний
10. Опишіть залишений Вами маєток: Дім (типова лемківська хижа): два приміщення і кухня, в якій були дві печі. Скільки ми мали землі - не пам’ятаю.
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
1. Коли Вас вивезли? На початку липня 1947 р. 2. Коли Вас привезли? Близько 2-х тижнів їхали.
3.1. Маршрут переїзду: Поврозник - вози - Грибів (де ми ночували під відкритим небом) - потяг - Олесьніца - потяг - Бєрутув (розвантаження) - вози – Бжозовіце (зараз - Б
3.2. Маршрут переїзду: ----------
4. Чи Ви знали куди їдете? Ні, знали тільки, що „на захід”.
5. Чи хто-небудь з Вашої родини повернувся в рідні сторони? Ні.
6.1. Речі які Ви привезли з собою (Релігійні)?: Молитвенники.
6.2. Речі які Ви привезли з собою (Побутового вжитку)?: Білизну, перини, куфер.
6.3. Речі які Ви привезли з собою (Речі особисті)?: ----------
6.4. Речі які Ви привезли з собою (Документи)?: Не пам’ятаю.
6.5. Речі які Ви привезли з собою (Інші)?: Віз для коней, хіба що дві корови. В драбинястому возі поміж щаблями сховав свій улюблений м’ячик (балон).
7. Які з них збереглися? Ні.
8. Чи могли б Ви передати їх (повністю або частково) для музею? Нічого.
9. Чи заховали Ви які-небудь предмети в місті звідки Вас вивезли? Не пам’ятаю.
Г. НОВЕ МІСЦЕ
1. Куди Вас переселили? Бжозовіце (нині Бжозовєц), повіт Олесьніца.
2. Які умови Вам надали? Будинок, в якому була тільки одна кімната. Друга була зачинена з причин безпеки (поганий технічний стан). Стайня і три гектари землі. Від місцевої влади ми отримували речову та харчову допомогу. Згодом, після багатьох зусиль, отримали згоду на переміщення до іншого, кращого будинку, в якому донині мешкає мій брат Петро.
3. Яку картину Ви побачили на новому місці? Будинок-розвалюху і стайню в подібному стані. Жодних машин або меблів.
4. Чи зазнавали ви утисків на новому місці? Сусіди називали нас „бандерівцями”. Спочатку я не розумів, що вони мають на увазі. Мушу признатися, що слово „бандерівець”, „УПА” я почув тільки після переселення.
5. Де і коли ви почали відвідувати церкву? Вперше був у церкві у Вроцлаві на зламі 1959-1960 р., коли правив о. Шуфлат. Я сам її знайшов, оскільки сказали мені, що десь має бути.
6. Як склалася доля Ваших дітей та рідних? Шлюб у 1977 чи 1978 році у Вроцлаві в церкві. Моя дружина -жінка з Лемківщини, з місцевости Кунькова. Народилося у нас двоє дітей (зараз синові 19, а доньці - 22 роки). Діти досі мешкають з нами.
7. Ваші діти знають українську мову? Так.
7.1. Так - Де вивчили? Вдома і в українській домівці у Вроцлаві.
7.2. Ні - Чому? ----------
8. Ваші онуки знають українську мову? Ні.
8.1. Так - Де вивчили? -----------
8.2. Ні - Чому? Не маю онуків.
9. Чи є у Вас світлини нового місця? Ні.
Д. КОНТАКТИ З УПA
1.1. Чи в селі були криївки УПА? Не знаю.
1.2. Чи в селі були криївки УПА? ----------
2. Яке Ваше ставлення до УПА? Нейтральне.
3.1 Я контактував з УПА: Ні.
3.2 Я був у складі УПА: немає відповіді
3.3 Я допомагав/сприяв УПА (добровільно): Ні.
3.4 Хтось з моєї родини був у складі УПА: Ні.
4. Чи мали Ви зброю у період перед переселенням? Ні.
5. Чи перебували Ви під арештом? Ні.
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Звичаї втраченої батьківщини: Донині пам’ятаю відправу в церкві, котра була для мене великою подією. Надзвичайно барвистими і багатими були різдвяні процесії, а найбільше мені подобалися процесії з „клапачками” (калаталами). Довгими вечорами люди ходили до попередньо визначених будинків.
2. Чи відвідували Ви свою батьківщину? Вперше відвідав родинний дім через 30 років.
3. Чому ви не виїхали в Україну? Батьки були бідними, ми не мали умов, щоб приготуватися до дороги. Бракувало їжі. Хоча нам розповідали, що там, на сході, «плоти ковбасами горожени» (плоти ковбасами підпирають).
4. Що в житті було головне? Здоров’я.
5. Чому Вас переселили? Йшлося про денаціоналізацію і захоплення лемківської, бойківської землі. Іншої мети не було.
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інше: Анкетування проводив Роман Крик, мовна коректа Наталка Кляшторна.
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta english
A. MAIN DETAILS
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
C. RESETTLEMENT
D. THE NEW PLACE
E. CONTACTS WITH UPA
F. ADDITIONAL INFORMATION
G. INFORMATION
 
A. MAIN DETAILS
1. Application Date: 03.11.2010 2. Application Reference Number:
3. Surname, Name, Paternal Name: brak


4. Date of Birth: 03.11.1909 5. Place of Birth:
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
1.1. Place of Residence before deportation:
1.2. Place of Residence before deportation (information):
2. Age at time of deportation: 3. Religion: dark
4. Number of family members at the time of deportation/ resettlement:
5. Number of family members left:
6. Number of family members deported:
7. Of which went missing:
8. Number of people of different nationalities resident in the village? 9. Inter-ethnic relations could be considered?
10. List your lost assets/property:
C. RESETTLEMENT
1. When were you deported? 2. When did you arrive?
3.1. Deportation Itinerary:
3.2. Deportation Itinerary (information):
4. Did you know where you were being deported to?
5. Have any of your relatives returned to your homeland?
6.1. What personal items did you take with you - Religious:
6.2. What personal items did you take with you - Household objects:
6.3. What personal items did you take with you - Personal belongings:
6.4. What personal items did you take with you - Documents:
6.5. What personal items did you take with you - Other:
7. Of these items, what is left?
8. Would you be prepared to donate these (in whole, or in part) to the museum?
9. Did you hide any of the items that you brought with you?
D. THE NEW PLACE
1. Where did they deport you to?
2. What amenities were you granted?
3. What did you see when you arrived at your new place of settlement?
4. Did you encounter any persecution?
5. Where & when did you start going to church?
6. How did your children fare?
7. Do your children know Ukrainian?
7.1. Yes - Where did they learn it?
7.2. No - Why?
8. Do your grandchildren know Ukrainian?
8.1. Yes - Where did they learn it?
8.2. No - Why?
9. Do you have photos of your new place of settlement/residence?
E. CONTACTS WITH UPA
1.1. Were there UPA bunkers in the village?
1.2. Were there UPA bunkers in the village (information)?
2. What is your view of UPA?
3.1 I contacted UPA:
3.2 I was part of UPA:
3.3 I helped/facilitated UPA (voluntarily):
3.4 Were any of your family in UPA?
4. Did you ever hold firearms before the period that you were deported?
5. Were you ever arrested?
F. ADDITIONAL INFORMATION
1. Lost customs/traditions of your homeland:
2. Have you visited your homeland?
3. Why did you not choose to live in Ukraine?
4. What was your priority in life?
5. Why were you deported/resettled?
G. INFORMATION
1. Information

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii. 
do góry ↑
Wspomnienia


Na tę chwilę brak jest w naszej bazie wspomnień osoby, której ankieta dotyczy.

 
do góry ↑
Pliki


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
VIDEO


„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
1 732 682
Dziś:
Днесь:
240