Fundacja Losy Niezapomniane cien

Home FUNDACJA PROJEKTY Z ŻYCIA FUNDACJI PUBLICYSTYKA NOWOŚCI WSPARCIE KONTAKT
PROJEKTY - Ukraińcy
cień
Ankiety w formie nagrań video

Відеозаписи зі свідками
Wersja: PL UA EN
Losy Niezapomniane wysiedlonych w ramach AKCJI „WISŁA”

Świadectwa przesiedleńców - szczegóły...
cień
Ankieta (0180)
Szuper Anastazja
ur. 15.08.1939
Werchrata, powiat Lubaczów.
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [wspomnienia] [pliki do ankiety] [video do ankiety]
Ankieta w j.polskim
A. METRYKA ANKIETY
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
C. PRZESIEDLENIE
D. NOWE MIEJSCE
E. KONTAKTY Z UPA
F. INNE ZAGADNIENIA
G. UWAGI
 
A. METRYKA ANKIETY
1. Data wywiadu: 07.04.2011 2. Numer kolejny: 0180
3. Dane osobowe uczestnika /uczestników wywiadu: Szuper Anastazja
Luton, Bedfordshire

Great Britain - Wielka Brytania - Великобританія
4. Data urodzenia: 15.08.1939 5. Miejsce urodzenia: Werchrata, powiat Lubaczów.
B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1.1. Miejsce zamieszkania przed przesiedleniem: Werchrata, powiat Lubaczów.
1.2. Miejsce zamieszkania - OPIS
(przed przesiedleniem):
----------
2. Wiek w trakcie przesiedlenia: 8 3. Wyznanie: Grekokatolickie.
4. Stan najbliższej rodziny przed przesiedleniem: Мама Katarzyna, ojczym Dymitr, brat Józef, siostra Maria.
5. Ile osób zostało na miejscu: 0
6. Ile osób przesiedlono: 5
7. Ile osób zaginęło: 0
8. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało we wsi: Nie pamiętam. 9. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi? Nie pamiętam.
10. Jak wyglądał pozostawiony majątek Pana/Pani rodziny: Nie pamiętam.
C. PRZESIEDLENIE
1. Kiedy Panią/Pana wywieziono? Pod koniec maja 1947 r. 2. Kiedy Panią/Pana przywieziono? Na początku czerwca 1947 r.
3.1. Trasa przejazdu: Nie pamiętam.
3.2. Trasa przejazdu (ewentualny opis rozszerzony): ----------
4. Czy wiedział Pan/Pani dokąd jedzie? Nie.
5. Czy ktoś z Państwa rodziny wrócił w rodzinne strony? Moja ciocia Anna Hac (po linii ojca, już nie żyje), wróciła do Werchraty w 1959 r. Brat Józef mieszka w Wojciechach koło Bartoszyc.
6.1. Przywiezione przedmioty - RELIGIJNE: Nie pamiętam.
6.2. Przywiezione przedmioty - CODZIENNEGO UŻYTKU: Nie pamiętam.
6.3. Przywiezione przedmioty - OSOBISTE: Nie pamiętam.
6.4. Przywiezione przedmioty - DOKUMENTY: Nie pamiętam.
6.5. Przywiezione przedmioty - INNE: Na pewno była krowa, owce prowadziłam ja, ale byłam mała i mi uciekły, więc przyjechaliśmy bez owiec.
7. Które z nich zachowały się do dziś?: ----------
8. Czy mógłby Pan/Pani przekazać je lub część z nich na rzecz muzeum?: ----------
9. Czy ukrył Pan/Pani jakieś przedmioty w miejscu skąd Panią/Pana wywieźli?: Nie pamiętam.
D. NOWE MIEJSCE
1. Dokąd Państwa przesiedlono?: Grawszyny koło Górowa Iławeckiego, po około roku przeprowadziliśmy się do miejscowości Zielenica też koło Górowa Iławeckiego.
2. Co Państwu przydzielono?: Miejsce w domu, w którym mieszkało już pięć rodzin, potem wszyscy szukali czegoś lepszego i wyjeżdżali.
3. Co Państwo zastaliście w nowym miejscu?: Nie pamiętam.
4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali Państwo represje?: Nie.
5. Kiedy i gdzie zaczęliście Państwo uczęszczać do cerkwi?: Górowo Iławeckie. Odprawa greckokatolicka w miejscowym kościele w roku 1957 r.
6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?: W 1962 r. przyjechałam w odwiedziny do ciotki w Anglii. Tu poznałam swego przyszłego męża Grzegorza (pochodził z okolic Lwowa), umarł 8 lat temu. Dzieci, Włodek i Roman, mieszkają w Londynie. Póki dzieci były małe przez 9 lat nie jeździłam ani razu do Polski, potem tak co 5 lat.
7. Czy Pana/Pani dzieci znają język ukraiński?: Tak.
7.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: W domu.
7.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ----------
8. Czy Pana/Pani wnuki znają język ukraiński?: Tak.
8.1. Jeżeli TAK - to gdzie się nauczyły?: Wnuczęta, czworo, są jeszcze małe, ale rozmawiamy z nimi po ukraińsku w domu, żeby uczyły się języka.
8.2. Jeżeli NIE - to dlaczego?: ----------
9. Czy posiadacie Państwo zdjęcia nowego miejsca?: Nie.
E. KONTAKTY Z UPA
1.1. Czy we wsi były kryjówki UPA?: Nie wiem.
1.2. Czy we wsi były kryjówki UPA (opis rozszerzony):? Nie pamiętam.
2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do UPA?: Pozytywny.
3.1 Miałem kontakt z UPA: Nie.
3.2 Byłem członkiem UPA: Nie.
3.3 Pomagałem/wspierałem UPA (dobrowolnie): Nie.
3.4 Ktoś z mojej rodziny był członkiem UPA: Nie.
4. Czy był Pan/Pani w posiadaniu broni przed przesiedleniem?: Nie.
5. Czy był Pan/Pani więziony?: Nie.
F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne: Nie pamiętam.
2. Czy odwiedzali Państwo rodzinne strony?: Tak, w 1978 r. byłam w Werchracie, sama pojechałam, żeby zobaczyć miejsce, w którym się urodziłam. Cerkiew, gdzie byłam chrzczona, przerobiono na kościół.
3. Dlaczego nie wyjechali na Ukrainę?: Nie pamiętam.
4. Co w życiu było najważniejsze?: Trzymać się swego, uczyć się języka ukraińskiego, chodzić do cerkwi, uczyć się. Jak słyszałam, w Polsce też wielu Ukraińców odchodzi od swoich korzeni, tak jest i tu, w Anglii, wśród Ukraińców. Trudno jest zachować swoją narodowość w obcym państwie. Zawsze czytałam „Nasze Słowo”, dostaję je także tu, w Luton, lubię czytać tę gazetę.
5. Dlaczego Was przesiedlili?: Nie wiem. Widocznie tak Polacy chcieli. To rząd polski zrobił.
G. UWAGI
1. Dodatkowe informacje: Ankietę przygotował Roman Kryk. 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta українська
A. ОСНОВНІ ДАНІ
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Г. НОВЕ МІСЦЕ
Д. КОНТАКТИ З УПA
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 
A. ОСНОВНІ ДАНІ
1. Дата анкетування: 07.04.2011 2. Номер анкети: 0180
3. Прізвище, ім’я, по-батькові: Шупер Анастазія

Luton, Bedfordshire
Great Britain - Wielka Brytania - Великобританія
4. Дата народження: 15.08.1939 5. Місце народження: Верхрата, повіт Любачів.
Б. ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ І МІСЦЕВІСТЬ
1.1. Місце проживання до переселення: Верхрата, повіт Любачів.
1.2. Місце проживання до переселення: ----------
2. Вік на момент переселення: 8 3. Віросповідання: Греко-католицьке.
4. Кількість людей в родині на момент переселення: Мати Катерина, вітчим Дмитро, брат Йосиф, сестра Марія.
5. Скільки осіб лишилося: 0
6. Скільки осіб переселено: 5
7. Скільки осіб пропало безвісти: 0
8. Скільки осіб іншої національності жило в селі: Не пам’ятаю. 9. Стан відносин з ними: Не пам’ятаю.
10. Опишіть залишений Вами маєток: Не пам’ятаю.
В. ПЕРЕСЕЛЕННЯ
1. Коли Вас вивезли? Під кінець травня 1947 р. 2. Коли Вас привезли? На початку червня 1947 р.
3.1. Маршрут переїзду: Не пам’ятаю.
3.2. Маршрут переїзду: ----------
4. Чи Ви знали куди їдете? Ні.
5. Чи хто-небудь з Вашої родини повернувся в рідні сторони? Моя тітка Анна Гац (по лінії батька, вона вже упокоїлася), повернулася до Верхрати в 1959 р. Брат Йосиф живе в Войцєхах біля Бартошиц.
6.1. Речі які Ви привезли з собою (Релігійні)?: Не пам’ятаю.
6.2. Речі які Ви привезли з собою (Побутового вжитку)?: Не пам’ятаю.
6.3. Речі які Ви привезли з собою (Речі особисті)?: Не пам’ятаю.
6.4. Речі які Ви привезли з собою (Документи)?: Не пам’ятаю.
6.5. Речі які Ви привезли з собою (Інші)?: Точно пам’ятаю, що була корова, вівців вела я, проте я була ще маленька і вони мені втекли, так ось, ми приїхали без овець.
7. Які з них збереглися? ----------
8. Чи могли б Ви передати їх (повністю або частково) для музею? ----------
9. Чи заховали Ви які-небудь предмети в місті звідки Вас вивезли? Не пам’ятаю.
Г. НОВЕ МІСЦЕ
1. Куди Вас переселили? Ґравшини біля Гурова Ілавецького, роком пізніше ми переїхали до Зєлєніци також біля Гурова Ілавецького.
2. Які умови Вам надали? Місце в будинку, де вже поселилося п’ять родин, потім всі шукали чогось кращого і виїжджали.
3. Яку картину Ви побачили на новому місці? Не пам’ятаю.
4. Чи зазнавали ви утисків на новому місці? Ні.
5. Де і коли ви почали відвідувати церкву? Гурово Ілавецьке. Греко-католицька Служба Божа в місцевому костелі з 1957 року.
6. Як склалася доля Ваших дітей та рідних? В 1962 р. я приїхала провідати тітку в Англії. Тут я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Григорієм (він був родом з-під Львова), помер 8 років тому. Діти Влодко та Роман, живуть в Лондоні. Поки діти були маленькі, протягом 9 років я ні разу не їздила до Польщі, згодом приблизно кожних 5 років.
7. Ваші діти знають українську мову? Так.
7.1. Так - Де вивчили? Вдома.
7.2. Ні - Чому? ----------
8. Ваші онуки знають українську мову? Так.
8.1. Так - Де вивчили? Онуків четверо, вони ще маленькі, проте ми розмовляємо з ними по-українськи вдома, щоб навчалися мови.
8.2. Ні - Чому? ----------
9. Чи є у Вас світлини нового місця? Ні.
Д. КОНТАКТИ З УПA
1.1. Чи в селі були криївки УПА? Не знаю.
1.2. Чи в селі були криївки УПА? Не пам’ятаю.
2. Яке Ваше ставлення до УПА? Позитивне.
3.1 Я контактував з УПА: Ні.
3.2 Я був у складі УПА: немає відповіді
3.3 Я допомагав/сприяв УПА (добровільно): Ні.
3.4 Хтось з моєї родини був у складі УПА: Ні.
4. Чи мали Ви зброю у період перед переселенням? Ні.
5. Чи перебували Ви під арештом? Ні.
Е. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Звичаї втраченої батьківщини: Не пам’ятаю.
2. Чи відвідували Ви свою батьківщину? Так. Я була в Верхраті в 1978 р. Сама поїхала, щоб відвідати місце, де я народилася. Церкву, де мене хрестили, переробили на костел.
3. Чому ви не виїхали в Україну? Не пам’ятаю.
4. Що в житті було головне? Триматися свого, вивчати українську мову, ходити до церкви, навчатися. Як я чула, в Польщі так само чимало українців покидає свої корені, так є і тут, в Англії, серед українців. Складно зберегти свою національність в чужій державі. Я завжди читала „Наше Слово”, передплачую дотепер, люблю читати цю газету.
5. Чому Вас переселили? Не знаю. Видно, так треба було полякам. Це влаштував польський уряд.
Є. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Інше: Анкету підготував Роман Крик.
 
do góry ↑
[ankieta w j.polskim] [ankieta українська] [ankieta english]
[fotografie do ankiety] [pliki do ankiety]
Ankieta english
A. MAIN DETAILS
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
C. RESETTLEMENT
D. THE NEW PLACE
E. CONTACTS WITH UPA
F. ADDITIONAL INFORMATION
G. INFORMATION
 
A. MAIN DETAILS
1. Application Date: 07.04.2011 2. Application Reference Number: 0180
3. Surname, Name, Paternal Name: Szuper Anastazja

Luton, Bedfordshire
Great Britain - Wielka Brytania - Великобританія
4. Date of Birth: 15.08.1939 5. Place of Birth: Werchrata, district Lubaczów.
B. FAMILY & LOCATION DETAILS
1.1. Place of Residence before deportation: Werchrata, district Lubaczów.
1.2. Place of Residence before deportation (information): ----------
2. Age at time of deportation: 8 3. Religion: Byzantine Catholic
4. Number of family members at the time of deportation/ resettlement: Mama Catherine, Dmitri stepfather, brother Joseph, sister Mary.
5. Number of family members left: 0
6. Number of family members deported: 5
7. Of which went missing: 0
8. Number of people of different nationalities resident in the village? I don 9. Inter-ethnic relations could be considered? I don
10. List your lost assets/property: I don't remember.
C. RESETTLEMENT
1. When were you deported? At the end of May, 1947. 2. When did you arrive? In early June, 1947.
3.1. Deportation Itinerary: I don
3.2. Deportation Itinerary (information): ----------
4. Did you know where you were being deported to? No.
5. Have any of your relatives returned to your homeland? My Aunt Anna Hac (after the father's line, already dead), she returned to Werchrata in 1959, Joseph's brother lives in Wojciechy near Bartoszyce.
6.1. What personal items did you take with you - Religious: I don't remember.
6.2. What personal items did you take with you - Household objects: I don
6.3. What personal items did you take with you - Personal belongings: I don
6.4. What personal items did you take with you - Documents: I don
6.5. What personal items did you take with you - Other: Surely was a cow, sheeps were led by me, but I was little and they escaped me, so we arrived with no sheep.
7. Of these items, what is left? ----------
8. Would you be prepared to donate these (in whole, or in part) to the museum? ----------
9. Did you hide any of the items that you brought with you? I don
D. THE NEW PLACE
1. Where did they deport you to? Grawszyny near Górowo Iławeckie, after about a year we moved to a Zielenica, near Górowo Iławeckie either.
2. What amenities were you granted?
3. What did you see when you arrived at your new place of settlement? I don't remember.
4. Did you encounter any persecution? No.
5. Where & when did you start going to church?
6. How did your children fare?
7. Do your children know Ukrainian? yes
7.1. Yes - Where did they learn it? At home.
7.2. No - Why? ----------
8. Do your grandchildren know Ukrainian? yes
8.1. Yes - Where did they learn it?
8.2. No - Why? ----------
9. Do you have photos of your new place of settlement/residence? No.
E. CONTACTS WITH UPA
1.1. Were there UPA bunkers in the village? I dont now
1.2. Were there UPA bunkers in the village (information)? I don't remember.
2. What is your view of UPA? Positive
3.1 I contacted UPA: No.
3.2 I was part of UPA: no
3.3 I helped/facilitated UPA (voluntarily): No.
3.4 Were any of your family in UPA? No.
4. Did you ever hold firearms before the period that you were deported? No.
5. Were you ever arrested? No.
F. ADDITIONAL INFORMATION
1. Lost customs/traditions of your homeland: I don't remember.
2. Have you visited your homeland?
3. Why did you not choose to live in Ukraine?
4. What was your priority in life?
5. Why were you deported/resettled?
G. INFORMATION
1. Information

 
do góry ↑
Fotografie
„Kliknij” na miniaturke by zobaczyc zdjęcia w galerii. 
do góry ↑
Wspomnienia


Na tę chwilę brak jest w naszej bazie wspomnień osoby, której ankieta dotyczy.

 
do góry ↑
Pliki


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

 
do góry ↑
VIDEO


Na tę chwilę brak jest w bazie plików (filmowych, dźwiekowych, itp.)
powiązanych z niniejszą ankietą.

„Człowiek pozbawiony korzeni, staje się tułaczem...”
„Людина, яку позбавили коренів стає світовим вигнанцем...”
„A person, who has had their roots taken away, becomes a banished exile...”

Home   |   FUNDACJIA   |   PROJEKTY   |   Z ŻYCIA FUNDACJI   |   PUBLICYSTYKA   |   NOWOŚCI   |   WSPARCIE   |   KONTAKT
Fundacja Losy Niezapomniane. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 - 2024

stat4u

Liczba odwiedzin:
Число заходжень:
1 721 973
Dziś:
Днесь:
150